Įeiti
Publikuota: 2018-08-23. Atnaujinta:

Įvertino, ar šilumos įmonės biokurą perka ekonomiškai naudingiausiu būdu


Komisija, įvertinusi, kaip 2017 m. šilumos tiekėjai ir reguliuojami nepriklausomi šilumos gamintojai laikėsi Energijos išteklių rinkos įstatyme numatyto įpareigojimo 100 proc. biokuro pirkti biržoje, konstatavo, kad be pateisinamų priežasčių ne energijos išteklių biržoje biokurą pirko viena šilumos tiekimo įmonė –  UAB „Ignalinos šilumos tinklai".

Komisijai nustačius, kad šilumos tiekėjai ir (ar) reguliuojami nepriklausomi šilumos gamintojai permokėjo už biokurą, t. y. įsigijo jį ne ekonomiškai naudingiausiu būdu, atitinkamai bus sumažintos šilumos gamybos sąnaudos. Už tokius pažeidimus ūkio subjektui taip pat gali būti taikomos sankcijos, kaip numatyta Energetikos įstatyme, kurios gali siekti iki 1 proc. įmonių reguliuojamosios veiklos pajamų. Komisija sprendimą dėl sankcijų taikymo turi priimti ne vėliau kaip per 6 mėnesius.

Komisija iš viso patikrino 45 centralizuoto šilumos tiekimo įmones (įskaitant įmonių filialus) ir 13 reguliuojamų nepriklausomų šilumos gamintojų. Nors 20 šilumos tiekėjų ir 6 reguliuojami nepriklausomi šilumos gamintojai biržoje neįsigijo 100 proc. šilumai gaminti reikalingo biokuro kiekio, tačiau visi jie, išskyrus UAB „Ignalinos šilumos tinklai", pateikė įrodymus, kad jų pirktas biokuras buvo įsigytas ekonomiškai naudingai vartotojams arba biržoje nebuvo konkrečios kuro rūšies.  

Primename, kad reikalavimas 100 proc. reikalingo biokuro kiekio įsigyti biržoje netaikomas tuo atveju, jei biržoje dėl objektyvių priežasčių nebuvo galima įsigyti reikalingo atitinkamos kuro rūšies kiekio ar jo dalies arba kitais būdais įsigyti energijos išteklius buvo ekonomiškai naudingiau, t. y. kitais būdais perkamas biokuras buvo bent 5 proc. pigesnis nei biokuro biržoje.

Nuo 2016 m. šilumos tiekėjai ir reguliuojami nepriklausomi šilumos gamintojai privalo biržoje įsigyti 100 proc. šilumai gaminti reikalingo biokuro kiekio (2015 m. šis kiekis turėjo būti ne mažesnis nei 50 proc., 2014 m. – ne mažesnis nei 10 proc.).