Įeiti
Publikuota: 2018-08-09. Atnaujinta:

AB „Energijos skirstymo operatorius“ – įpareigojimas veiklą vykdyti licencijuojamoje teritorijoje


Komisija konstatavo, kad AB „Energijos skirstymo operatorius", vykdydama naujo vartotojo – UAB „Verslo vystymo centras" – prijungimo prie skirstomojo tinklo darbus, pažeidė teisės aktuose apibrėžtą licencijuojamos elektros energijos skirstymo veiklos sąlygą – licencijuojamą veiklą vykdyti tik licencijoje apibrėžtoje teritorijoje.

AB „Energijos skirstymo operatorius" prijungiamo naujo objekto elektros energetikos įrenginiai šiuo metu patenka į kitam operatoriui – UAB „Dainavos elektra" – išduotos licencijos teritoriją.

Komisija AB „Energijos skirstymo operatorius" nustatė 30 kalendorinių dienų terminą, per kurį bendrovė turi pašalinti licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimą, priimdama sąnaudų požiūriu optimaliausią sprendimą, užtikrinantį atitiktį licencijuojamos veiklos sąlygoms.

AB „Energijos skirstymo operatorius" per nustatytą terminą nepašalinus Komisijos konstatuoto licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimo, bendrovei gali būti inicijuojama sankcijos skyrimo procedūra ir skiriama bauda iki 10 proc. metinių pajamų, gautų praėjusiais finansiniais metais iš konkrečios reguliuojamos veiklos, kurią vykdant padarytas pažeidimas.

Siekiant ateityje išvengti analogiškų atvejų, Komisija savo interneto svetainėje paskelbė žemėlapius, kuriuose apibrėžtos konkrečios elektros energijos skirstomųjų tinklų operatorių (įskaitant ir UAB „Dainavos elektra") veiklos teritorijų ribos.