Įeiti
Publikuota: 2018.07.26. Atnaujinta:

Pritarta šilumos sektoriaus lyginamosios analizės aprašo pakeitimams


Komisija, siekdama didinti šilumos gamybos ir perdavimo efektyvumą bei mažiausiomis sąnaudomis užtikrinti patikimą ir kokybišką šilumos ir karšto vandens tiekimą vartotojams, patvirtino naujos redakcijos Šilumos gamybos, perdavimo, mažmeninio aptarnavimo, karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų lyginamosios analizės aprašą.   

Esminiai pakeitimai:
• Lyginamieji rodikliai pakoreguoti pagal Šilumos kainų nustatymo metodikoje nustatytas sąnaudų grupes.
• Lyginamiesiems rodikliams apskaičiuoti naudojamos būtinosios atitinkamos veiklos sąnaudos bei nepriklausomo auditoriaus patikrinti reguliuojamos veiklos sąnaudų duomenys. Ūkio subjektų duomenys, jeigu nėra auditoriaus išvados ar ji yra neigiama, nenaudojami lyginamiesiems rodikliams skaičiuoti.
• Atitinkamų sąnaudų grupių būtinosioms sąnaudos skaičiuoti numatyti papildomi lyginamieji rodikliai: vandens sąnaudų šilumos gamybos technologinėms reikmėms, sąskaitų vartotojams parengimo ir pateikimo sąnaudų, vartotojų mokėjimų administravimo ir surinkimo sąnaudų, einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudų karšto vandens tiekimo veikloje.
• Aiškiau reglamentuota skaičiavimuose naudojama šilumos gamybos įrenginių galia: nurodytiems lyginamiesiems rodikliams skaičiuoti bus naudojama ūkio subjekto šilumos gamybos įrenginių (katilinių) vidutinė valandos galia, kuri turi būti ne didesnė kaip per paskutinius 3 metus užfiksuotos maksimalios šilumos perdavimo tinklo šilumos vidutinės valandos galios ir rezervinę galią užtikrinančių šilumos gamybos įrenginių (katilinių) galios suma.
• Numatytas šilumos tiekimo veiklos vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio rodiklis.
• Reglamentuotas lyginamųjų rodiklių skaičiavimas tais atvejais, kai atitinkamai grupei ar pogrupiui priskiriamas vienas ūkio subjektas arba apskaičiuotas grupės ar pogrupio atitinkamas rodiklis skiriasi nuo gretimų grupių ar grupės gretimų pogrupių rodiklių daugiau nei 30 proc.
• Lyginamieji elektros energijos sąnaudų rodikliai bus vertinami atsižvelgiant į suminį atitinkamos grupės ir (ar) pogrupio elektros energijos sąnaudų lyginamąjį rodiklį.
• Komisija, atlikusi ūkio subjektų teikiamų duomenų analizę, lyginamuosius rodiklius nustatys ir viešai paskelbs ne vėliau kaip iki kiekvienų metų rugpjūčio 1 d.

Šie pakeitimai bus taikomi skaičiuojant 2017-ųjų ir vėlesnių metų lyginamuosius rodiklius.