Įeiti
Publikuota: 2018.07.20. Atnaujinta:

Visagino gyventojams vienašališkai nustatyta šilumos kaina


Visagino savivaldybei per numatytą terminą nenustačius VĮ „Visagino energija" šilumos kainos dedamųjų tretiesiems bazinės kainos galiojimo metams, Komisija vienašališkai nustatė šilumos kainą Visagino gyventojams. Sprendimas įsigalios 2018 m. rugpjūčio 1 d.

Komisija taip pat konstatavo, kad VĮ „Visagino energija" 2013 m. rugsėjo 1 d.–2015 m. gegužės 31 d. ir 2016 m. spalio 1  d.–2017 m. gruodžio 31 d. dėl faktinių ir į šilumos kainą įskaičiuotų kuro kainų skirtumo gavo beveik 1,36 mln. Eur pajamų, todėl nustatyta 0,55 ct/kWh šilumos kainą mažinanti kompensacija, kuri bus taikoma 12 mėnesių.

Vienašališkai nustatytos šilumos kainos dedamosios galioja 12 mėn. arba tol, kol ištaisomas pažeidimas, t. y. savivaldybės taryba priima sprendimą.

Primename, kad šilumos tiekimo įmonėms savivaldybių tarybos šilumos kainos dedamąsias turi nustatyti per 30 kalendorinių dienų nuo projekto pateikimo – toks terminas įtvirtintas Šilumos ūkio įstatyme. Nepriėmus sprendimo, Komisija šilumos kainas gali nustatyti vienašališkai.

VĮ „Visagino energija" yra penkta šilumos tiekimo įmonė, kuriai Komisija šiais metais vienašališkai nustatė šilumos kainos dedamąsias, pernai priimta 11 vienašališkų sprendimų.