Įeiti
Publikuota: 2018-07-20. Atnaujinta:

Atliktas vandentvarkos sektoriaus įmonių 2017 m. finansinio pajėgumo vertinimas


Komisija, vykdydama licencijuojamų geriamojo vandens tiekimo, nuotekų ir paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas teikiančių įmonių veiklos priežiūrą bei siekdama užtikrinti, kad vartotojai gautų nepertraukiamas ir kokybiškas paslaugas, atliko 2017 m. finansinio pajėgumo vertinimą  ir nustatė normatyvinio finansinio pajėgumo rodiklio žemutinę reikšmę – 1,91 (2016 m. – 2,11).

Komisija įvertino 58 vandens sektoriaus ūkio subjektų finansinį pajėgumą ir nustatė, kad jis yra pakankamas veiklai vykdyti, t. y. bendrieji finansinio pajėgumo rodikliai yra didesni nei finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutinė reikšmė. Vertintų ūkio subjektų nuosavo ir įstatinio kapitalo santykis 2017 m. atitiko Akcinių bendrovių įstatymo reikalavimus –  buvo didesnis nei pusė įstatinio kapitalo.

Primename, kad Komisija reguliuojamą veiklą vykdančių vandentvarkos įmonių finansinio pajėgumo vertinimą atlieka ne rečiau nei kartą per metus.