Įeiti
Publikuota: 2018-11-30. Atnaujinta:

Nuo 2019 m. sausio 1 d. keisis gamtinių dujų tarifai buitiniams vartotojams


Komisija patvirtino UAB „Lietuvos energijos tiekimas" gamtinių dujų tarifus buitiniams vartotojams, kurie galios 2019 m. I pusmetį. 

I pogrupio vartotojams, kurie gamtines dujas naudoja maistui ruošti, kintamoji tarifo dalis, t. y. už kub. m, didėja 11,86 proc., pastovioji tarifo dalis – nesikeičia.

II ir III pogrupio vartotojams gamtinių dujų tarifo kintamoji dalis atitinkamai didėja 17,95 proc. ir 18,42 proc., pastovioji kainos dalis išlieka tokia pati, kaip ir 2018 m. II pusm.

Gamtinių dujų tarifų buitiniams vartotojams pokytį iš esmės lėmė apie 25 proc. išaugusi gamtinių dujų, kaip produkto, kaina, lyginant su  kaina, kuri buvo įskaičiuota į  2018 m. II pusmečio kainą. Be to, bendrovei yra kompensuojamos virš 300 tūkst. Eur negautos pajamos už 2018 m. I pusmetį, nes  į 2018 m. I pusmečio tarifą buvo įskaičiuota mažesnė gamtinių dujų produkto kaina, nei bendrovei teko mokėti rinkoje faktiškai.

Lentelė. 2019 m. I pusmečio ir 2018 m. II pusmečio gamtinių dujų tarifų buitiniams vartotojams palyginimas

Buitinių vartotojų grupėTarifo dalis2018 m. II pusm. (su PVM)2019 m. I pusm.
(su PVM)
Pokytis, proc. Pokytis, ct/m3

I pogrupio vartotojams
Q≤300 m3

pastovi tarifo dalis, Eur/mėn.0,560,560 
kintama tarifo dalis, Eur/m30,590,6611,86%7 ct

II pogrupio vartotojams
300<Q≤20 tūkst. m3

pastovi tarifo dalis, Eur/mėn.3,993,990 
kintama tarifo dalis, Eur/m30,390,4617,95%7 ct

III pogrupio vartotojams
Q>20 tūkst. m3

pastovi tarifo dalis, Eur/mėn.3,993,990 
kintama tarifo dalis, Eur/m30,380,4518,42%7ct


Buitiniai vartotojai, atsiskaitydami už gamtines dujas, kas mėnesį moka pastoviąją tarifo dalį, kuri nepriklauso nuo suvartojamo gamtinių dujų kiekio, bei kintamąją tarifo dalį – mokama priklausomai nuo to, kiek dujų suvartojama.

Gamtinių dujų tarifai buitiniams vartotojams perskaičiuojami du kartus per metus.


Išsamiai susipažinti su Komisijos 2018 m. lapkričio 30 d. posėdžio medžiaga galite čia.