Įeiti
Publikuota: 2018-11-30. Atnaujinta: 2018-11-30

Komisija patvirtino 2019 m. elektros energijos tarifus buitiniams vartotojams


Komisija, patikrinusi, ar UAB Lietuvos energijos tiekimas“ pateikti 2019 m. elektros energijos tarifai buitiniams vartotojams neviršija nustatytų kainų viršutinių ribų, nediskriminuoja atskirų vartotojų grupių, priėmė sprendimą juos patvirtinti. Nauji tarifai bus taikomi nuo 2019 m. sausio 1 d.

Daugiausia elektros energijos suvartojantiems namų ūkiams, pasirinkusiems planą „Namai plius“, elektros energijos  kaina už kWh didės nuo 12 iki 20 proc. Ši vartotojų grupė vidutiniškai per metus suvartoja apie 314 mln. kWh elektros energijos. Taip pat primename, kad pasirinkusieji planą „Namai plius“ ir „Namai“ moka pastoviąją dedamąją, kuri, palyginus su dabar taikoma – atitinkamai 6 Eur ir 3 Eur (su PVM) – nesikeis.

Buitiniams vartotojams, pasirinkusiems patį populiariausią vienos laiko zonos „Standartinį“ mokėjimo planą, elektros energijos tarifas nuo dabar galiojančio 11,3 ct/kWh (su PVM) didėja iki 13,0 ct/kWh (su PVM), t. y. 15 proc. Apie 80 proc. elektros energijos buitiniai vartotojai suvartoja „Standartiniu" planu arba 2,3 mlrd. kWh per metus.

Didesnius elektros energijos tarifus buitiniams vartotojams iš esmės lėmė auganti rinkoje įsigyjamos elektros energijos, kaip produkto, kaina – 2018 m. ji vidutiniškai didėjo 20 proc. Reguliuojama elektros kainos dalis, kurios dydis priklauso nuo Komisijos sprendimų, didėja 3,5 proc. Tačiau į šią kainos dalį įmonė turi įsiskaičiuoti 20 proc. brangesnę elektros energiją technologinėms reikmėms, taip pat išmokėti kompensacijas už žemės servitutus. Jeigu ne šie veiksniai, ši kainos dalis išliktų tokia pati, kaip ir 2018 metais. 

1 lentelė. Visuomeniniai elektros energijos tarifai buitiniams vartotojams 2018–2019 m., ct/kWh (su PVM)

ŽĮ 2018 m.2019 m.

Pokytis
2019 m. / 2018 m., proc.

Pokytis
2019 m. / 2018 m., ct/kWh

Viena laiko zona„Standartinis"11,313,015,0%1,7
Dvi laiko zonos

„Standartinis",
dieninė dedamoji

12,214,317,2%2,1
naktinė dedamoji9,110,09,9%0,9
Planas „Namai"Pastovioji dedamoji, EUR/mėn.3,03,00,0%0,0
Viena laiko zona9,711,417,5%1,7

Dvi laiko zonos,
dieninė dedamoji

10,312,420,4%2,1
naktinė dedamoji8,19,011,1%0,9
Planas „Namai plius"Pastovioji dedamoji, EUR6,06,00,0%0,0
Viena laiko zona9,210,918,5%1,7

Dvi laiko zonos,
dieninė dedamoji

9,811,820,4%2,0
naktinė dedamoji7,88,711,5%0,9
Planas „Išmanusis"Nakties energijos dedamoji 7,99,013,9%1,1
Ryto energijos dedamoji 9,110,313,2%1,2
Dienos energijos dedamoji 11,313,015,0%1,7
Vakaro energijos dedamoji13,114,813,0%1,7


Nediferencijuota vidutinė visuomeninė elektros energijos kaina žemoje įtampoje 2019 m., palyginus su dabar galiojančia, didėja 15,5 proc., vidutinėje įtampoje – 14,9 proc.

1 pav. Vidutinės elektros energijos kainos 2018 m. ir 2019 m., ct/kWh (be PVM)

elektra_2018_11_30.jpg

Išsamiai susipažinti su Komisijos 2018 m. lapkričio 30 d. posėdžio medžiaga galite čia.