Įeiti
Publikuota: 2018-11-30. Atnaujinta:

Pritarta 2018 m. vasario 28 d. patvirtintos Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo aprašo redakcijos pakeitimui


Komisija, atsižvelgdama į Šilumos ūkio įstatymo pakeitimus, iš kurių svarbiausias – prognozuojamam šilumos vartotojų poreikiui užtikrinti reikalingas iš nepriklausomų šilumos gamintojų superkamas arba šilumos tiekėjo turimais šilumos gamybos įrenginiais gaminamas šilumos kiekis turi būti nustatomas šilumos aukciono būdu, kurį organizuoja energijos išteklių biržos operatorius, pritarė 2018 m. vasario 28 d. patvirtintos Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo aprašo redakcijos pakeitimui.

Esminiai pakeitimai:
• Prioritetas bus teikiamas mažiausią šilumos kainą pasiūliusiam šilumos gamintojui – tai nesikeičia, o prioritetų eilė bus naudojama tik tais atvejais, kai du ar daugiau gamintojų pateikia vienodas parduodamos šilumos kainas (anksčiau buvo numatyta, kad prioritetas bus teikiamas didelio naudingumo kogeneracijos įrenginiams, naudojantiems atsinaujinančius energijos išteklius arba deginantiems atliekas).
Keičiasi šilumos aukciono organizavimo ir vykdymo tvarka: šilumos aukcioną organizuos ir vykdys energijos išteklių biržos operatorius, o šilumos aukciono dalyviai (tiek nepriklausomi šilumos gamintojai, tiek šilumos tiekėjai) iki operatoriaus nustatyto termino operatoriaus administruojamoje šilumos aukciono duomenų valdymo sistemoje deklaruoja pasiūlymus su antrąjį mėnesį po einamojo mėnesio ketinamu parduoti šilumos kiekiu bei kaina. Operatorius vykdys ir kitas aukciono organizatoriaus procedūras (anksčiau buvo numatyta, kad tai darys šilumos tiekėjai).
Patikslinama informacija, kurią aukciono dalyviai ar operatorius turi skelbti viešai bei kokią informaciją privalo pateikti operatoriui ar Komisijai. Tai yra rezervinius bei pikinius pajėgumus užtikrinančių įrenginių sąrašai, šilumos aukcione konkuruojančių įrenginių sąrašai ir t.t.
Susisteminta, kokią informaciją šilumos tiekėjas privalo deklaruoti, o operatorius – skelbti šilumos aukciono informacinėje sistemoje, siekiant mažinti administracinę naštą rinkos dalyviams.

Pakeitimai įsigalios 2018 m. gruodžio 1 d.

 

Išsamiai susipažinti su Komisijos 2018 m. lapkričio 30 d. posėdžio medžiaga galite čia.