Įeiti
Publikuota: 2018-11-30. Atnaujinta:

Nustatytos elektros energijos rezervinės galios užtikrinimo paslaugų kainų viršutinės ribos 2019 metams


Komisija didelę įtaką rezervinės galios rinkoje turinčiam asmeniui – AB „Lietuvos energijos gamyba" 2019 metams nustatė rezervinės galios užtikrinimo paslaugų kainų viršutines ribas (be PVM):
• antrinio avarinio aktyviosios galios rezervo (ne didesnės negu 400 MW) – 1,45 EUR/MW/val. (dabar galioja – 1,69 Eur/MW/val.);
• tretinio aktyviosios galios rezervo, skirto įtampų valdymui 330kV tinkle ir antrinio galios rezervo atkūrimui (ne didesnės negu 260 MW) – 17,25 EUR/MW/val. (dabar galioja 17,06 Eur/MW/val.);
• reaktyviosios galios ir įtampos valdymo paslaugos – 954 EUR/val. (dabar galioja –  989 EUR/val.);
• avarijų, sutrikimų prevencijos ir jų likvidavimo paslaugos – 22 212 tūkst. EUR/ metams  (dabar galioja – 249 tūkst. EUR).  

Elektros energijos perdavimo sistemos operatorius iš didelę įtaką rezervinės galios rinkoje turinčio asmens neužsako pirminio aktyviosios galios rezervo paslaugos ir tretinio aktyviosios galios rezervo, skirto antrinio galios rezervo atkūrimui, todėl kainų viršutinės ribos šioms paslaugoms nėra nustatomos.

Rezervinės galios užtikrinimo paslaugų kainų viršutinių ribų pokyčius iš esmės lėmė išaugusios išlaidos gamtinių dujų vartojimo pajėgumams bei numatomos sąnaudos izoliuoto darbo bandymo atlikimui.

 

 

Išsamiai susipažinti su Komisijos 2018 m. lapkričio 30 d. posėdžio medžiaga galite čia.