Įeiti
Publikuota: 2018-11-30. Atnaujinta:

Keičiasi mažųjų gamtinių dujų įmonių tarifai buitiniams vartotojams


Nuo 2019 m. sausio 1 d. keičiasi mažųjų gamtinių dujų įmonių tarifai buitiniams vartotojams: UAB „Fortum Heat Lietuva", UAB „Intergas" ir AB agrofirmos „Josvainiai" tarifai vidutiniškai didėja 11,17 proc.

Gamtinių dujų tarifas buitiniams vartotojams susideda iš pastoviosios dalies, kuri mokama kas mėnesį, nepriklausomai nuo suvartojamų gamtinių dujų kiekio, ir kintamosios dalies – mokama už suvartojamą gamtinių dujų kiekį. Gamtinių dujų tarifai buitiniams vartotojams perskaičiuojami du kartus per metus.

UAB „Intergas" ir AB agrofimos „Josvainiai" buitiniams vartotojams nesikeičia pastovioji tarifo dalis – jie mokės tiek pat, kiek ir 2018 m. antrąjį pusmetį. UAB „Fortum Heat Lietuva" pastovioji kainos dalis didėja 26,02 proc., pagrindinė pokyčio priežastis – sumažėjo bendrovės tiekiamas gamtinių dujų kiekis. Kintamosios kainos dalies pokytis atskiroms įmonėms sudaro nuo  3,6 proc. iki 20 proc. Tam įtakos turėjo į tarifą įskaičiuotos mažesnės nei faktinės gamtinių dujų kainos skirtumas, perdavimo kainos augimas ir kt.

UAB „Intergas", AB agrofirmos „Josvainiai" ir UAB „Fortum Heat Lietuva" gamtinių dujų tarifai buitiniams vartotojams (su PVM)

Vartotojų grupėPastovioji dalis, Eur/mėn. (su PVM) ​ ​Kintamoji dalis, Eur/m3 (su PVM) ​ ​

2018 m. II pusm. 2019 m. I pusm. Pokytis, proc.2018 m. II pusm.2019 m.
I pusm.
Pokytis, proc.
UAB „Intergas"
I grupė (iki 300 m³)1,451,4500,550,57+3,6
II grupė (nuo 30 m³ iki 20 000 m³)1,451,4500,480,51+6,25
AB agrofirma „Josvainiai"
I grupė (iki 300 m³)0,630,6300,410,48+17,07
II grupė (nuo 301 m³ iki 20 000 m³)3,993,9900,350,42+20,00
UAB „Fortum Heat Lietuva"
Suvartojama nuo 301 m³ iki 20 000 m³3,424,31

+26,02

0,560,61+8,93


AB agrofirma „Josvainiai" gamtines dujas tiekia Josvainių miestelyje, UAB „Intergas" –  Mažeikių rajone, UAB „Fortum Heat Lietuva" – Joniškio rajono savivaldybėje.

 

 

Išsamiai susipažinti su Komisijos 2018 m. lapkričio 30 d. posėdžio medžiaga galite čia.