Įeiti
Publikuota: 2018-11-29. Atnaujinta:

Perdavimo sistemos operatorių investicijos skatins didmeninių elektros energijos rinkų veikimą


Komisija patvirtino AB „Litgrid" kartu su Latvijos ir Švedijos perdavimo sistemos operatoriais suderintus pasiūlymus dėl tarpzoninio rizikos draudimo galimybių, kurie leis užtikrinti galimybę didmeninės elektros energijos rinkos dalyviams įsigyti ilgalaikio tarpzoninio rizikos draudimo produktus, t. y. apsisaugoti nuo kainų svyravimo, įsigyjant kitos šalies produktus.  

AB „Litgrid" pasiūlymus dėl tarpzoninių rizikos apsidraudimo galimybių parengė kartu su Švedijos, Latvijos elektros energijos perdavimo sistemos operatoriais bei bendradarbiaujant su Lenkijos operatoriumi. Priimtas sprendimas, kad didmeninių rinkų veikimas būtų skatinamas investuojant į perdavimo tinklo pralaidumų didinimą, svarbiausias jų – trečios Estijos-Latvijos perdavimo jungties statyba. Šis projektas įtrauktas į bendro intereso projektų sąrašą, numatoma jungties eksploatacijos pradžia – 2020 m. pabaiga. Perdavimo sistemos operatoriai prognozuoja, kad pralaidumų tarp Estijos-Latvijos padidinimas 2020 m. sumažins kainų skirtumus tarp Baltijos šalių, todėl rinkos dalyviai turės galimybę pasinaudoti likvidžiausiais Skandinavijos šalių kainų rizikos draudimo produktais.

Perdavimo sistemos operatoriai pasiūlymus dėl tarpzoninio rizikos draudimo galimybių turi atnaujinti ne rečiau kaip kas 4 metus, įvertinant egzistuojančių elektros energijos išvestinių finansinių priemonių  efektyvumą bei kitus veiksnius.

Primename, kad Komisija, atlikusi Lietuvos elektros energijos kainų svyravimų rizikos draudimo galimybių analizę, 2017 m. gegužės mėn. konstatavo, kad:
• Lietuvos kainų zona neturi konkrečiai Lietuvai sukurto Nasdaq išvestinių finansinių priemonių apsidraudimo produkto – mūsų rinkos kainos panašiausios į Latvijos, todėl Lietuvos didmeninės energijos rinkos dalyviams palankiausias produktas siūlomas šioje šalyje.
• Lietuvos kainų zonoje tarpzoninės rizikos valdymo priemonės nėra pakankamai efektyvios, palyginus su Skandinavijos šalimis.

 

Išsamiai susipažinti su Komisijos 2018 m. lapkričio 29 d. posėdžio medžiaga galite čia.