Įeiti
Publikuota: 2018-11-29. Atnaujinta: 2018-11-29

Patvirtinta Bendro tinklo modelio metodika


Komija patvirtino AB „Litgrid" kartu su kitais Europos elektros energijos perdavimo sistemų operatoriais parengtą Bendro tinklo modelio metodiką, kuri nustato vienodus reikalavimus visiems ENTSO-E perdavimo sistemos operatoriams prognozuoti ilgalaikius perdavimo sistemos pralaidumus.

Pagal šią metodiką perdavimo sistemos operatoriai, apskaičiuodami elektros energijos gamybos, vartojimo ir kitus tinklo parametrus, naudos bendrai sutartas prielaidas ir duomenis prognozei, taip pat turės galimybę įvertinti įtaką ilguoju laikotarpiu elektros energijos rinkos kainoms ir suprekiautiems elektros energijos kiekiams, jeigu keistųsi elektros energijos perdavimo sistemos pralaidumo ir perkrovų parametrai.

Tai yra trečiasis  teisės aktas, kuriant bendrą Europos tinklo modelį: 2018 m. rugsėjo mėn. patvirtinta Bendrų tinklo modelių sudarymo metodika, kuri visiems ES elektros energijos perdavimo sistemų operatoriams nustato vienodus reikalavimus sistemų eksploatavimui, saugumui užtikrinti, tinklo kokybės parametrų skaičiavimui, 2017 m. gegužės mėn. – Bendrų tinklo modelių sudarymo metodika dėl ilgalaikių prognozuojamų pralaidumų.  Kitas žingsnis – visas tris metodikas sujungti į vieną teisės aktą.

Šiuo metu Europos elektros energijos perdavimo sistemų operatoriai veikia pagal nacionalines taisykles, sukūrus bendrą tinklo modelį – iš pradžių regioniniu mastu (Lietuvos, Latvijos, Estijos, Suomijos, Švedijos ir Lenkijos), o paskui ir visos Europos – bus užtikrintas vieningas ir patikimas elektros energijos tinklo eksploatavimas bei veikimas, efektyvus operatorių bendradarbiavimas, saugesnis ir ekonomiškai efektyvesnis Europos elektros energijos tinklo vystymas.

Primename, kad dėl bendro elektros tinklo modelio sudarymo metodikų iš pradžių turi susitarti visi nacionaliniai reguliuotojai, tolesnis žingsnis – šį dokumentą kiekviena šalis pasitvirtina nacionaliniu lygmeniu.

 

 

Išsamiai susipažinti su Komisijos 2018 m. lapkričio 29 d. posėdžio medžiaga galite čia.