Įeiti
Publikuota: 2018-11-29. Atnaujinta:

Viešoji konsultacija dėl balansavimo paslaugų teikėjams taikytinų sutarčių nuostatų ir sąlygų pagal ES reglamento reikalavimus


Komisija, atsižvelgdama į 2017 m. lapkričio 23 d. Europos Komisijos reglamento (ES) Nr. 2017/2195, kuriuo nustatomos elektros energijos balansavimo gairės, reikalavimus, teikia viešajai konsultacijai AB „Litgrid“ parengtas standartines balansavimo paslaugų pirkimo−pardavimo ir disbalanso pirkimo−pardavimo sutartis, kurios bus taikomos Lietuvoje veikiantiems ūkio subjektams ir užtikrins vienodas bei nediskriminuojančias veiklos sąlygas visiems rinkos dalyviams.

PROJEKTAS paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje ir Komisijos interneto svetainėje www.regula.lt. Prašome pastabas ir pasiūlymus projektui teikti iki 2018 m. gruodžio 5 d. paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, faksu (213 5270), elektroniniu laišku [email protected].

Visos rinkos dalyvių pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".