Įeiti
Publikuota: 2018-11-29. Atnaujinta: 2018-11-29

Komisija vienašališkai nustatė mažesnes šilumos kainas klaipėdiečiams


AB „Klaipėdos energija" valdybai per 30 kalendorinių dienų nepatvirtinus šilumos kainų klaipėdiečiams – Komisija 2018 m. spalio 5 d. patvirtino bendrovei naują bazinę šilumos kainą, Komisija kainas nustatė vienašališkai. Sprendimas įsigalios 2018 m. gruodžio 1 d.

Bazinė šilumos kaina, palyginus su šiuo metu galiojančia, mažėja 12 proc. Tačiau klaipėdiečiai už šilumos energiją mokės dar mažiau – dėl kuro įsigijimo sąnaudų susidariusio skirtumo 5 metus bus taikoma šilumos kainą mažinanti kompensacija.

Primename, kad Šilumos ūkio įstatyme yra įtvirtinta pareiga savivaldybės tarybai arba bendrovės valdybai (šiuo atveju) per 30 kalendorinių dienų po Komisijos sprendimo patvirtinti šilumos kainos dedamąsias pirmiesiems bazinės kainos galiojimo metamas. To nepadarius, Komisija įgyja teisę šilumos kainas vartotojams nustatyti vienašališku sprendimu.

Komisijos nustatytos laikinos šilumos kainos dedamosios galioja ne ilgiau nei 12 mėnesių. Šiais metais AB „Klaipėdos energija" yra devinta šilumos tiekimo įmonė, kuriai Komisija vienašališkai nustatė šilumos kainos dedamąsias. Pernai buvo priimta 11 vienašališkų sprendimų.

 

Išsamiai susipažinti su Komisijos 2018 m. lapkričio 29 d. posėdžio medžiaga galite čia.