Įeiti
Publikuota: 2018-11-29. Atnaujinta:

Komisija skelbia elektros energijos rinkos stebėsenos ataskaitą


Komisija, vykdydama elektros energijos rinkos stebėseną ir siekdama užtikrinti galimybę visiems rinkos dalyviams naudotis patikima bei aktualia informacija, parengė ir skelbia elektros energijos rinkos stebėsenos ataskaitą už 2018 m. II ketv. (atsisiųskite).

Ataskaitoje pateikiami apibendrinti duomenys apie elektros energijos gamybos, importo ir eksporto apimtis, pajamas, taip pat atliktas investicijas bei prekybą biržoje.

Svarbiausi 2018 m. II ketv. skaičiai:
Gamyba
• 2018 m. II ketv. pagaminta ir į tinklą patiekta 14,0 proc. mažiau elektros energijos, palyginti su 2017 m. II ketv., – gamybos apimtys atitinkamai siekė 779,3 GWh ir 905,7 GWh.
• Atsinaujinančius energijos išteklius (AEI) naudojančiose elektrinėse pagaminta 3,0 proc. mažiau elektros energijos, palyginti su 2017 m. II ketv.,  – atitinkamai 526,9 GWh ir 543,0 GWh.
• Įrengtoji elektrinių galia 2018 m. II ketv. pabaigoje buvo 0,1 proc. didesnė, palyginti su 2017 m. II ketv. pabaiga (atitinkamai siekė 3 668 MW ir 3 663 MW).
Importas ir eksportas
• Importuojamos elektros energijos kiekis buvo 9,6 proc. didesnis, palyginti su 2017 m. II ketv., – importuotas kiekis atitinkamai siekė 2 875,7 GWh ir 2 624,4 GWh.
• Eksportuojamos elektros energijos kiekis augo 15,6 proc., palyginus su 2017 m. II ketv., ir atitinkamai sudarė 719,0 GWh ir 622,1 GWh.
• 2018 m. II ketv. daugiausia elektros energijos buvo importuota iš Švedijos (1 002,0 GWh arba 34,8 proc. viso importuotos elektros energijos kiekio), eksportuota – į Lenkiją (460,3 GWh, arba 64,0 proc.).
Didmeninė ir mažmeninė rinka

• Nepriklausomi elektros energijos tiekėjai elektros energijos biržoje pardavė 29,1 proc. daugiau, palyginti su 2017 m. II ketv.,  – parduotos elektros energijos apimtys atitinkamai siekė 970,1 GWh ir 751,5 GWh.
• Aktyvią nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklą vykdančių tiekėjų skaičius sumažėjo nuo 24 iki 22, t. y. 8,3 proc., palyginti su 2017 m. II ketv.
Sektoriaus pajamos

• Elektros energijos sektoriaus pajamos augo 5,5 proc., palyginti su 2017 m. II ketv., – atitinkamai pajamos siekė 392,3 mln. Eur ir 372,0 mln. Eur.
Investicijos
• 2018 m. II ketv., palyginus su 2017 m. II ketv., investicijos į elektros energetikos sektorių augo 50,9 proc. –  nuo 34,0 mln. Eur iki 51,3 mln. Eur.

Ataskaita parengta pagal VIAP lėšų administratoriaus UAB „Baltpool", perdavimo sistemos operatoriaus AB „Litgrid", skirstomųjų tinklų operatorių, elektros energijos gamintojų bei nepriklausomų elektros energijos tiekėjų teikiamų ataskaitų duomenis.