Įeiti
Publikuota: 2018-11-23. Atnaujinta:

UAB Ignalinos šilumos tinklams skirta piniginė bauda


Komisija UAB Ignalinos šilumos tinklams skyrė 4557 Eur baudą, nes bendrovė 2017 m. be pateisinamų priežasčių biržoje neįsigijo 100 proc. šilumai gaminti reikalingo biokuro kiekio ir neužtikrino, kad jis būtų perkamas ekonomiškiausiu būdu.

Energijos išteklių rinkos įstatymas numato, kad nuo 2016 m. reguliuojamos šilumos įmonės biržoje turi įsigyti 100 proc. šilumos gamybai reikalingo biokuro kiekio. Šis reikalavimas netaikomas, jei dėl objektyvių priežasčių biržoje nebuvo galima įsigyti reikalingo atitinkamos kuro rūšies kiekio ar jo dalies arba kitais būdais įsigyti energijos išteklius buvo ekonomiškai naudingiau (biokuras buvo daugiau kaip 5 proc. pigesnis nei biržoje).

Pagal šiuos reikalavimus UAB Ignalinos šilumos tinklai 37 proc. 2017 m. sunaudoto biokuro įsigijo ekonomiškai naudingiau nei biržoje, likęs biokuras buvo pirktas pagal 2016 m. sudarytas ekonomiškai nenaudingas sutartis.

Primename, kad UAB Ignalinos šilumos tinklams buvo skirta piniginė bauda ir dėl 2016 m. nevykdyto įpareigojimo pirkti biokurą ekonomiškai naudingiausiu būdu. 

Komisija kiekvienais metais įvertina reguliuojamų šilumos įmonių biokuro įsigijimo sandorius, taip užtikrindama, kad šilumai gaminti naudojamas biokuras būtų įsigyjamas ekonomiškai naudingiausiu būdu, o šilumos kaina vartotojams būtų pagrįsta mažiausiomis sąnaudomis.