Įeiti
Publikuota: 2018-11-22. Atnaujinta:

Suderintas individualus vartotojų parengtas šilumos paskirstymo metodas


Komisija, įvertinusi, ar Vilniaus miesto kelių daugiabučių namų (Taikos g.) gyventojų parengtas individualus šilumos paskirstymo dalikliais metodas Nr. 22V atitinka pastato šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemas, nepažeidžia kitų vartotojų interesų bei neprieštarauja teisės aktų reikalavimams, priėmė sprendimą jį derinti.

Komisijos suderintas metodas nustato šilumos paskirstymo tvarką pastatuose, kuriuose įrengta netipinė šilumos apskaitos sistema. Pastatai turi vieną bendrą šilumos punktą, kuriame kartu su įvadiniu atsiskaitomuoju šilumos apskaitos prietaisu įrengti 2 papildomi šilumos subskaitikliai, matuojantys šilumos kiekius naudingajam plotui šildyti ir bendrosioms reikmėms atskirai kiekvienam pastatui. Vieno pastato butuose įrengti šilumos dalikliai, todėl šilumos kiekis šio pastato butų naudingajam plotui šildyti paskirstomas vertinant daliklių rodmenis, kitame pastate šilumos daliklių nėra – šilumos kiekis šildymui paskirstomas proporcingai šio pastato butų naudingiesiems plotams.

Primename, kad Šilumos ūkio įstatyme vartotojams įtvirtinta galimybė pasirinkti, kaip bus paskirstoma jų pastate suvartojama šiluma: Komisija yra patvirtinusi 10 rekomenduojamų šilumos paskirstymo būdų, kurie skirti tipinėms šildymo, karšto vandens tiekimo ir apskaitos sistemoms. Taip pat vartotojai gali patys parengti ir pateikti derinti Komisijai individualų šilumos paskirstymo metodą.

 

Išsamiai susipažinti su Komisijos lapkričio 22 d. posėdžio medžiaga galite čia.