Įeiti
Publikuota: 2018-11-22. Atnaujinta:

Patvirtintos AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainos 2019 metams


Komisija, patikrinusi, ar AB „Amber Grid“ pateiktos gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainos neviršija sąnaudų apimties, nustatytos skaičiuojant perdavimo kainos viršutines ribas 2019 m., ir nediskriminuoja atskirų vartotojų grupių, patvirtino perdavimo paslaugų kainas, kurios galios nuo 2019 m. sausio 1 d.

Klaipėdos dujų apskaitos stotyje (DAS), t. y. Suskystintų gamtinių dujų terminalo (SGDT) įleidimo taške, 2019 m. nustatytas 9,56 Eur/(MWh/parą/metus) mokestis už pajėgumus. Siekiant skatinti gamtinių dujų rinkos konkurencingumą, 2019 m. Klaipėdos taškė (SGDT) taikoma 75 proc. nuolaida.

Taip pat Komisija rekomendavo AB „Amber Grid“, bendradarbiaujant su Latvijos perdavimo sistemos operatoriumi, ieškoti galimybės palengvinti rinkos dalyviams gamtinių dujų transportavimą iš Lietuvos gamtinių dujų rinkos į Latvijos požeminę saugyklą.

Ilgalaikių gamtinių dujų pajėgumų perdavimo paslaugų kainos (Eur be PVM)


2019 m.2018 m.Pokytis, proc.
Įleidimo taškuose:  
Klaipėdos DAS, Eur/MWh/parą/metus9,5632,91-71,0
Kiemėnų DAS, Eur/MWh/parą/metus43,4632,9132,1
Kotlovkos DAS, Eur/MWh/parą/metus43,4632,9132,1
Išleidimo taškuose:   
Kiemėnų DAS, Eur/MWh/parą/metus152,9540,68276,0
Šakių DAS:   
Už pajėgumus, Eur/MWh/parą/metus31,7242,75-25,8
Už perduotą dujų kiekį, Eur/MWh0,070,09-22,2
Vidiniame išleidimo taške:   
Sistemos naudotojams, transportuojantiems iki 10,4 TWh dujų per metus   
Už užsakomus pajėgumus, Eur/MWh/parą/metus101,60100,601,0
Už vartojimo pajėgumus Eur/MWh/parą/metus63,1763,17-
Už perduotą dujų kiekį, Eur/ MWh0,690,5916,9
Sistemos naudotojams, transportuojantiems virš 10,4 TWh dujų per metus   
Už užsakomus pajėgumus, Eur/MWh/parą/metus47,2942,2611,9
Už vartojimo pajėgumus Eur/MWh/parą/metus63,1763,17-
Už perduotą dujų kiekį, Eur/ MWh0,180,175,9


AB „Amber Grid" pajamų lygis vidiniame išleidimo taške paskirstomas pagal tam tikrai vartotojų grupei perduodant gamtines dujas patiriamas sąnaudas: 2019 m. I gr. sistemos naudotojams, transportuojantiems iki 10,4 TWh dujų per metus, priskiriamas pajamų lygis didėja 14,2 proc. (2018 m. buvo 16 385,70 tūkst. Eur), II gr. sistemos naudotojams, kurie transportuoja daugiau nei 10,4 TWh dujų per metus, pajamų lygis didėja 4,8 proc. (2018 m. buvo 6 709,291 tūkst. Eur).

Sistemos naudotojai gali užsakyti ne tik ilgalaikius pajėgumus (metams), bet ir trumpalaikius – ketvirčiui, mėnesiui ar netgi parai.

Primename, kad gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainos nustatomos atskirai kiekviename įleidimo ir išleidimo taške: įleidimo taškuose sistemos naudotojai moka tik už užsakytus pajėgumus, išleidimo taškuose – už užsakytus bei vartojimo  (vidiniame išleidimo taške) pajėgumus, taip pat transportuotų gamtinių dujų kiekį.

 

 

Išsamiai susipažinti su Komisijos lapkričio 22 d. posėdžio medžiaga galite čia.