Įeiti
Publikuota: 2018.11.16. Atnaujinta:

Vienašališkai nustatytos UAB „Kretingos vandenys“ paslaugų kainos


Kretingos rajono savivaldybės tarybai per nustatytą terminą – 30 kalendorinių dienų – nenustačius Komisijos suderintų UAB „Kretingos vandenys" perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų, Komisija kainas nustatė vienašališkai. Sprendimas įsigalios 2019 m. sausio 1 d.
Kretingos rajono savivaldybės taryboje 2018 m. spalio 25 d. buvo svarstomas klausimas dėl UAB „Kretingos vandenys", tačiau balsų dauguma sprendimas nepriimtas. 
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme įtvirtinta pareiga savivaldybių taryboms per 30 kalendorinių dienų nuo Komisijos sprendimo patvirtinti paslaugų kainas vartotojams. To nepadarius, Komisija priima vienašališką sprendimą.
Šiais metais tai jau 10 vandentvarkos įmonė, kuriai Komisija vienašališkai nustatė paslaugų kainas. Pernai taip pat buvo priimta 10 sprendimų dėl vienašališko kainų nustatymo.

 

Išsamiai susipažinti su Komisijos 2018 m. lapkričio 16 d. posėdžio medžiaga galite čia.