Įeiti
Publikuota: 2018-11-16. Atnaujinta:

UAB „Intergas“ ir UAB „Fortum Heat Lietuva“ nustatytos gamtinių dujų skirstymo kainų viršutinės ribos 2019 m.


Komisija UAB „Intergas" 2019 metams nustatė 10,54 Eur/MWh (be PVM) gamtinių dujų skirstymo kainos viršutinę ribą, UAB „Fortum Heat Lietuva" – 7,03 Eur/MWh (be PVM). Naujos kainų viršutinės ribos bus taikomos nuo 2019 m. sausio 1 d.

UAB „Intergas" viršutinė kainos riba didėja beveik 19 proc., palyginus su dabar galiojančia (8,89 Eur/MWh be PVM), UAB „Fortum Heat Lietuva" – beveik 21 proc. (galiojanti 2018 m. – 5,82 Eur/MWh be PVM). Esminė viršutinių kainos ribų pokyčio priežastis – mažėjantys paskirstomi gamtinių dujų kiekiai.

Konkrečius gamtinių dujų tarifus, kurie bus taikomi vartotojams pirmąjį 2019 m. pusmetį, Komisija patvirtins iki lapkričio mėn. pabaigos.

UAB „Intergas" skirsto gamtines dujas tarpusavyje nesujungtose gamtinių dujų sistemose Mažeikių rajono savivaldybėje ir Druskininkų savivaldybės teritorijoje, UAB „Fortum Heat Lietuva" – Joniškio rajono savivaldybėje.

Primename, kad Komisija gamtinių dujų įmonėms skirstymo kainų viršutines ribas nustato 5 metų reguliavimo periodui. Komisijos sprendimu jos gali būti koreguojamos pasikeitus infliacijos lygiui, importuojamų (atgabenamų) dujų kainoms, mokesčiams, dujų kiekiui, dujų įmonėms įgyvendinus su Komisija suderintas investicijas ir t. t., tačiau ne dažniau kaip kartą per metus.


 

 Išsamiai susipažinti su Komisijos 2018 m. lapkričio 16 d. posėdžio medžiaga galite čia.