Įeiti
Publikuota: 2018-11-09. Atnaujinta: 2018-11-09

Viešoji konsultacija dėl LITGRID AB elektros energijos perdavimo paslaugos sutarčių standartinių sąlygų


Atsižvelgiant į Elektros energetikos įstatymo pasikeitimus nuo 2018 m. lapkričio 1 d., Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl LITGRID AB elektros energijos perdavimo paslaugos sutarties standartinių sąlygų projekto (toliau – Projektas).

Perdavimo sistemos operatorius LITGRID AB ne vėliau kaip iki 2018 m. gruodžio 1 d. turi parengti ir su Komisija suderinti elektros energijos perdavimo paslaugos sutarčių standartines sąlygas ir jas paskelbti savo interneto svetainėje.

Komisija, atsižvelgdama į tai, kad Projektą sudaro specialiosios sąlygos, kurios bus rengiamos kiekvienam tinklų naudotojui atskirai, bei standartinės sąlygos, kurios bus bendros visiems tinklų naudotojams ir bus skelbiamos viešai, teikia Projektą derinti suinteresuotiems asmenims.

Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinėje sistemoje ir Komisijos interneto svetainėje www.regula.lt. Prašome pastabas ir pasiūlymus teikti iki 2018 m. lapkričio 16 d. paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, faksu (8 5) 213 5270, elektroniniu paštu [email protected].

Visos rinkos dalyvių pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".