Įeiti
Publikuota: 2018-11-08. Atnaujinta:

AB „Vilniaus šilumos tinklai“ apskaitą tvarkys pagal dvi atskiras CŠT sistemas


Komisija pritarė AB „Vilniaus šilumos tinklai" prašymui apskaitos atskyrimą ir sąnaudų paskirstymą vykdyti pagal dvi sistemas: Vilniaus miesto integruotas tinklas ir bendrovės valdomos mažesnės centralizuoto šilumos tiekimo sistemos bei atskiros katilinės.

Šiuo metu AB „Vilniaus šilumos tinklai" valdo 14 centralizuoto šilumos tiekimo sistemų ir 24 individualias katilines, įrengtas daugiabučiuose namuose. Bendrovė 2017 m. balandžio 1 d.–2018 m. kovo 31 d. laikotarpiu realizavo 2 629 GWh šilumos energijos, tačiau tik trijose centralizuoto šilumos tiekimo sistemose buvo realizuota daugiau kaip 10 GWh, t. y. Vilniaus miesto integruoto tinklo (2 526 GWh), ir kitose dvejose sistemose – atitinkamai 73 GWh ir 11 GWh.

Įvertinus tai, kad AB „Vilniaus šilumos tinklai" aptarnaujamoje teritorijoje veikiantys nepriklausomi šilumos gamintojai yra prisijungę tik prie integruoto tinklo sistemos, o šilumos kaina nėra diferencijuojama pagal atskiras centralizuoto šilumos tiekimo sistemas, Komisija pritarė bendrovės prašymui apskaitos atskyrimą ir sąnaudų paskirstymą vykdyti pagal dvi sistemas.

Primename, kad centralizuotos šilumos tiekėjas atskirai turi vykdyti apskaitą tose sistemose, kuriose realizuojama ne mažiau nei 10 GWh šilumos per metus. Komisija gali priimti motyvuotą sprendimą dėl neprivalomo sąnaudų atskyrimo ir paskirstymo sistemose, kuriose realizuojama ne mažiau kaip po 10 GWh šilumos per metus. Centralizuoto šilumos tiekimo sistemos sąnaudų atskyrimo ir paskirstymo reikalavimas visais atvejais taikomas toms sistemoms, kuriose veikia nepriklausomi šilumos gamintojai, ir (arba) kai yra nustatyta pagal centralizuoto šilumos tiekimo sistemas diferencijuota šilumos kaina (kainos dedamosios).

 

Išsamiai susipažinti su Komisijos 2018 m. lapkričio 8 d. posėdžio medžiaga galite čia.