Įeiti
Publikuota: 2018-11-08. Atnaujinta:

Paskelbti 2017 m. šilumos sektoriaus lyginamieji rodikliai


Komisija, siekdama didinti šilumos gamybos ir perdavimo efektyvumą, ekonominį skaidrumą, mažiausiomis sąnaudomis užtikrinti patikimą ir kokybišką šilumos ir karšto vandens tiekimą vartotojams, parengė ir viešai skelbia lyginamuosius šilumos gamybos, perdavimo, mažmeninio aptarnavimo, karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklos technologinius, darbo našumo ir kitus lyginamuosius rodiklius.

2017 m. šilumos gamybos, perdavimo, mažmeninio aptarnavimo, karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklos lyginamuosius rodiklius atsisiųskite.

Šie duomenys naudojami skaičiuojant įmonių bazines šilumos ir karšto vandens kainas, atliekant kasmetinius šilumos kainų perskaičiavimus, taip pat skaičiuojant atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestį, kurį nustato savivaldybių tarybos ir kt.

Komisija šilumos sektoriaus įmonių 2017 m. lyginamiesiems rodikliams skaičiuoti naudojo 59 reguliuojamų ūkio subjektų duomenis. Analizė atliekama pagal Šilumos gamybos, perdavimo, mažmeninio aptarnavimo, karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų lyginamosios analizės aprašą.

 

Išsamiai susipažinti su Komisijos 2018 m. lapkričio 8 d. posėdžio medžiaga galite čia.