Įeiti
Publikuota: 2018-03-29. Atnaujinta:

Patvirtinta Pakaitinių procedūrų nustatymo metodika


Atsižvelgiant į Europos Komisijos reglamento reikalavimus dėl pralaidumo paskirstymo ir perkrovos valdymo gairių, pagal kurias atliekami skaičiavimai arba diegiamas bendras kitos paros ir einamosios paros prekybos rinkų susiejimo mechanizmas, Komisija patvirtino Pakaitinių procedūrų nustatymo metodiką.

Šiame teisės akte įtvirtinti reikalavimai, kad tuo atveju, jei vykdant bendrą kitos paros prekybos rinkų susiejimą nepavyktų apskaičiuoti pralaidumų ir kainų kiekvienai pralaidumų skaičiavimo regiono prekybos zonai, būtų taikomi praėjusios dienos prekybos rezultatai, įskaitant elektros energijos biržoje susiformavusias elektros energijos rinkos kainas ir išduotus pralaidumus tarpsisteminėms jungtims. Tai leistų užtikrinti efektyvų, skaidrų ir nediskriminacinį pralaidumų paskirstymą.

Įgyvendinus pakaitines procedūras dėl disbalanso susidarančios išlaidos ar pajamos Baltijos pralaidumų skaičiavimo regiono jungiamosiose linijose būtų laikomos regioninėmis išlaidomis ar pajamomis.

Primename, kad bendrą sutarimą dėl pakaitinių procedūrų Baltijos pralaidumo skaičiavimo regiono nacionalinės reguliavimo institucijos pasiekė 2018 m. kovo 20 d.