Įeiti
Publikuota: 2018-03-29. Atnaujinta:

Baigtas AB „Kauno energija“ neplaninis patikrinimas


Komisija, atlikusi AB „Kauno energija“ reguliuojamos veiklos neplaninį patikrinimą, nustatė, kad bendrovė nuo 2016 m. rugpjūčio 1 d. iki 2018 m. sausio 31 d. neteisingai skaičiavo palyginamąsias šilumos gamybos sąnaudas, dėl ko vartotojams į šilumos kainą buvo įskaičiuota 653 481 Eur nepagrįstų šilumos įsigijimo sąnaudų. Ši suma turės būti grąžinta vartotojams, mažinant šilumos kainą ateities laikotarpiais.

Atliekant AB „Kauno energija“ patikrinimą nustatyta, kad bendrovė neteisingai skaičiavo gamtinių dujų transportavimo kainą (perdavimo, skirstymo ir saugumo dedamąją), dėl ko nepagrįstai padidėjo palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos, kurių pagrindu nustatoma visų nepriklausomų šilumos gamintojų aukcione centriniam šilumos tiekėjui parduodamos šilumos kaina.

Šilumos ūkio įstatyme yra įtvirtinta, kad visais atvejais aukcionuose superkama šiluma negali būti brangesnė negu šilumos tiekėjo palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos, todėl dėl neteisingo skaičiavimo susidariusį skirtumą AB „Kauno energija“ turės grąžinti vartotojams iš pelno.