Įeiti
Publikuota: 2018-03-26. Atnaujinta:

UAB „Varėnos dujos“ įpareigota nutraukti sutartį su vartotoju


Komisija, išnagrinėjusi vartotojo ir UAB „Varėnos dujos" ginčą dėl atsisakymo nutraukti aprūpinimo centralizuotai tiekiamomis suskystintomis naftos dujomis sutartį, sutiko su vartotojo reikalavimais ir įpareigojo bendrovę nutraukti sutartį bei neskaičiuoti abonentinio mokesčio.

Komisijai pateiktame prašyme vartotojas nurodė, kad 2017 m. balandžio mėn. kreipėsi į UAB „Varėnos dujos" dėl sutarties nutraukimo ir visiškai atsiskaitė už suteiktas paslaugas. Tačiau 2017 m. lapkričio mėn. iš bendrovės buvo gautas raginimas susimokėti abonentinį mokestį: abonentinis mokestis vartotojui skaičiuojamas nuo 2017 m. gegužės mėn., nes sutartis nebuvo nutraukta. Bendrovės teigimu, vartotojas nepateikė kitų namo gyventojų sutikimo, kad jo butas būtų atjungtas nuo bendros sistemos, ir toks atjungimas galimai pablogintų jų tiekimo bei vartojimo sąlygas, ekonomiškai būtų nenaudingas.

Tačiau Komisija, išnagrinėjusi faktines ginčo aplinkybes, nustatė, kad vartotojas pagal sutartyje numatytus  reikalavimus, t. y. įspėti bendrovę prieš 10 dienų, taip pat visiškai atsiskaityti už suteiktas paslaugas, įvykdė visas sąlygas dėl vienašališko sutarties nutraukimo, todėl bendrovės reikalavimas papildomai pateikti kitų namo gyventojų sutikimą, kad butas būtų atjungtas nuo centralizuotos sistemos – nepagrįstas ir neteisėtas.