Įeiti
Publikuota: 2018-03-26. Atnaujinta:

Už nevykdytą įpareigojimą pirkti biokurą biržoje – baudos


Komisija dviem šilumos tiekimo įmonėms, kurios 2016 m. nenaudingai vartotojams pirko biokurą, t. y. biržoje įsigytas biokuras nesiekė 100 proc. viso šilumai gaminti reikalingo kiekio, arba neįrodė, kad kitur jį įsigyti buvo pigiau, skyrė pinigines baudas:

UAB „Ignalinos šilumos tinklai“ – 1980 Eur;

UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ – 9589 Eur.

 

Pagal Energijos išteklių rinkos įstatymą nuo 2016 m. privalomas biržoje įsigyti biokuro kiekis sudaro 100 proc. – taip siekiama užtikrinti, kad vartotojams šiluma būtų tiekiama mažiausiomis sąnaudomis. 2015 m. šilumos tiekėjai ir reguliuojami nepriklausomi gamintojai turėjo įsigyti biržoje ne mažiau nei 50 proc. šilumai gaminti reikalingo biokuro kiekio, 2014 m. – ne mažiau kaip 10 proc.

 

Komisija kiekvienais metais įvertina šilumos tiekimo įmonių ir reguliuojamų nepriklausomų šilumos gamintojų įsigyjamo biokuro sandorius. Jei nesilaikoma galiojančių reikalavimų, t. y. be pateisinamų priežasčių šilumai gaminti reikalingas biokuras neperkamas biržoje*, gali būti skirta bauda nuo 289 Eur iki 1 proc. įmonės metinių pajamų, gautų praėjusiais finansiniais metais iš konkrečios licencijuojamos veiklos, kurią vykdant padarytas pažeidimas. Tai numatyta Energetikos įstatyme.

 

Primename, kad 2016 m. Komisija 5 šilumos tiekimo įmonėms ir 1 reguliuojamam nepriklausom šilumos gamintojui skyrė pinigines baudas, 2015 m. – 1 šilumos tiekimo įmonei skirta piniginė bauda,  13 ūkio subjektų įspėti (10 šilumos tiekėjų ir 3 reguliuojami nepriklausomi šilumos gamintojai).

 

 

 


 

 

* Įpareigojimas tam tikrą kiekį biokuro pirkti per biržą įmonėms netaikomas tuo atveju, jeigu pagrindžiama, kad energijos išteklių biržoje dėl objektyvių priežasčių nebuvo galima įsigyti reikalingo kiekio atitinkamos rūšies biokuro arba kitur tai buvo galima padaryti ekonomiškai naudingiau.