Įeiti
Publikuota: 2018.03.22. Atnaujinta:

Pakruojyje keisis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina


Komisija, įvertinusi UAB „Pakruojo vandentiekis" 2016 m. veiklos sąnaudas ir planuojamus įgyvendinti investicijų projektus, vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas bute, suderino 3,33 Eur/m3 (be PVM) geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą.

Šiuo metu vartotojams taikomos kainos už geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą galioja nuo 2014 m. birželio 1 d.  

UAB „Pakruojo vandentiekis" geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir apskaitos veiklos bazinės kainos vartotojams, perkantiems paslaugas bute (Eur/m³ be PVM)

 pakruojis-2018-03-16.jpg

Kainos pokytį iš esmės lėmė padidėjusi ilgalaikio turto įsigijimo vertė ir tai, kad dabar galiojančias geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas Pakruojo rajono savivaldybė nustatė mažesnes, atsisakydama dalies pelno.

Komisijos suderintos bazinės kainos įsigalios jas patvirtinus Pakruojo rajono savivaldybės tarybai – tai turėtų būti padaryta per 30 kalendorinių dienų.

UAB „Pakruojo vandentiekis" aptarnaujamoje licencijuojamoje teritorijoje vartotojų, perkančių geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute, mokama suma už paslaugas sudarys 3,4 proc. vidutinių šeimos pajamų, t. y. neviršys leistinos 4 proc. ribos.

Šiuo metu centralizuota geriamojo vandens tiekimo paslauga naudojasi  76 proc. Pakruojo rajono savivaldybės gyventojų, nuotekų tvarkymo paslauga – 62 proc. Bendrovei įgyvendinus 2017–2019 m. numatytas investicijas, planuojama, kad besinaudojančiųjų centralizuotomis paslaugomis padaugės 4 proc.

Bendrovės duomenimis, 85 proc. vartotojams tiekiamo geriamojo vandens visiškai atitinka Higienos normų reikalavimus, likusio vandens yra didesni geležies, drumstumo ir kt. rodikliai. Šią problemą planuojama išspręsti iki 2019 m. pabaigos įrengiant vandens gerinimo įrenginius Rozalimo ir Lygumų miesteliuose bei Balsių, Guostagalio, Draudelių, Mikniūnų, Medikonių kaimuose – 97 proc. centralizuotai tiekiamo geriamojo vandens atitiks visus kokybės parametrus. 97 proc. nuotekų išvaloma iki nustatytų reikalavimų.

UAB „Pakruojo vandentiekis" 2013–2016 m. įgyvendino 2 investicinius projektus. Už 936,6 tūkst. Eur lėšų, iš jų ES fondo parama – 788,0 tūkst. Eur, paklota 5,7 km vandentiekio tinklų (sudaryta galimybė prisijungti 509 būstams) ir 7,7 km nuotekų tinklų (sudaryta galimybė prisijungti 690 būstų), taip pat rekonstruota Linkuvos miesto nuotekų valykla. Dar 1 490,8 tūkst. Eur, iš jų ES fondo parama – 1 391,6 tūkst. Eur, buvo skirta vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtrai Pakruojo m., Klovainiuose, Sigutėnuose, Linkuvoje: paklota 8,8 km vandentiekio tinklų (sudaryta galimybė prisijungti 303 būstams) ir 8,9 km nuotekų tinklų (sudaryta galimybė prisijungti 247 būstams).  

2017–2019 m. laikotarpiu bendrovė infrastruktūros plėtrai ir atnaujinimui numačiusi skirti 3057,9 tūkst. Eur, iš jų ES fondų parama – 1405,7 tūkst. Eur. Už šias lėšas planuojama Rozalimo miestelyje, Padubysio ir Rimšonių kaimuose nutiesti 8,5 km vandentiekio tinklų, dar 8,34 km – rekonstruoti (Pakruojo ir Linkuvos miestuose, Žvirblionių, Sosdvario, Pašvitinio, Klovainių, Linksmučių ir Draudelių kaimuose), taip pat bus nutiesta 9,24 km nuotekų tinklų Rozalimo miestelyje ir Padubysio kaime), dar 1,34 km – rekonstruota (Pakruojo ir Linkuvos miestuose, Degėsių, Guostagalio bei Žiemelio kaimuose). Atlikus darbus, prie centralizuoto vandentiekio turės galimybę prisijungti apie 150 individualių namų, dar tiek jų galės jungtis prie centralizuoto nuotekų surinkimo tinklo. Taip pat planuojama pastatyti vandens gerinimo įrenginius Rozalimo ir Lygumų  miesteliuose, Medikonių, Draudelių, Mikniūnų, Balsių, Guostagalio kaimuose, rekonstruoti nuotekų valymo įrenginius ir kt.

2016 m. UAB „Pakruojo vandentiekis" realizavo 255 tūkst. m³ vandens. Bendrovė, vykdydama geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklą, 2016 m. patyrė 68,28 tūkst. Eur nuostolio.