Įeiti
Publikuota: 2018-03-22. Atnaujinta:

Komisija suderino AB „Energijos skirstymo operatorius“ investicijas


Komisija suderino AB „Energijos skirstymo operatorius“ 2017 m. bendrai derinamų investicijų sąrašu pateiktus investicijų projektus, kurių bendra vertė yra daugiau nei 137,8 mln. Eur, iš jų elektros energetikos sektoriui – 129 023 tūkst. Eur, gamtinių dujų sektoriui – 8 782,73 tūkst. Eur. Visi darbai bus finansuojami bendrovės nuosavomis ir skolintomis lėšomis.

2017 m. pagrindiniai darbai elektros energetikos sektoriuje skirti 35–6 kV elektros tinklo bei 0,4 kV elektros tinklo, ryšių ir valdymo sistemų bei informacinių sistemų atnaujinimui ir (ar) modernizavimui. Gamtinių dujų sektoriuje didžioji dalis investicijų yra skirtos dujotiekių, matavimo priemonių, programinės įrangos įrengimui ir atnaujinimui – tai būtina užtikrinant patikimas paslaugas vartotojams.

Komisija nederino dalies AB „Energijos skirstymo operatorius“ investicijų, teikiamų bendrai derinamu investicijų sąrašu. Dėl dalies šiuo metu nederinamų investicijų bendrovė turės pateikti papildomą pagrindimą, kad šios investicijos yra būtinos reguliuojamai veiklai vykdyti ir pateikti jas derinti pakartotinai.

Prognozuojama, kad elektros energetikos sektoriuje 2017 m. bendrai derinamų investicijų įtaka reguliuojamoms elektros energijos skirstymo kainoms, palyginus su 2017-iems metams nustatytomis, sudaro 0,065 ct/kWh, gamtinių dujų sektoriuje – 0,116 Eur/MWh.

Komisija taip pat įvertino 2016 m. AB „Energijos skirstymo operatorius" įgyvendintas investicijas: faktinė elektros energetikos sektoriuje atliktų darbų suma – 87 849 tūkst. Eur, gamtinių dujų sektoriuje – 7 211,81 tūkst. Eur. Kai kurių investicijų sumos keitėsi po viešųjų pirkimų procedūrų, kai kurių investicijų atsisakyta, taip pat suderintos jau įgyvendintos investicijos, kurios anksčiau nebuvo suderintos su Komisija.

AB „Energijos skirstymo operatorius“ privalo pateikti Komisijai investicijų įgyvendinimo ataskaitas.

Primename, kad elektros energijos ir gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriai investicijas, kurių vertė mažesnė nei 3,5 mln. Eur, teikia derinti Komisijai bendru sąrašu, skirstomųjų tinklų operatoriai – mažesnes nei 1,5 mln. Eur investicijas.