Įeiti
Publikuota: 2018-03-15. Atnaujinta:

Komisija įvertino Lietuvos elektros energetikos sistemos 400–110 kV tinklų plėtros planą 2017–2026 m.


Komisija, siekdama užtikrinti skaidrią bei pagrįstą elektros energetikos sektoriaus plėtrą, kuri tenkintų rinkos dalyvių poreikius, įvertino AB „Litgrid" parengtą Lietuvos elektros energetikos sistemos 400–110 kV tinklų plėtros planą 2017–2026 m. (susipažinti galite čia).

Plane numatyta:

- visa perdavimo sistemos infrastruktūra, kurią reikia sukurti ar atnaujinti per artimiausius dešimt metų;
- visos investicijos, dėl kurių jau priimtas sprendimas, ir nustatomos naujos investicijos, kurias reikės atlikti per artimiausius trejus metus, jų finansavimo šaltiniai;
- visų investicinių projektų įgyvendinimo terminai.

Dėl jau atliktų darbų 2017–2026 m. perdavimo tinklo plėtros ir atnaujinimo investicijų poreikis sieks apie 642,49 mln. Eur, t. y. apie 4 proc. mažiau, palyginus su 2016–2025 m. AB „Litgrid" planuotomis investicijomis.

Perdavimo sistemos operatorius AB „Litgrid" kiekvienais metais parengia ir teikia Komisijai ateinančių dešimties metų plėtros planą. Komisija, derindama plėtros planą, įvertina perdavimo sistemos operatoriaus jau įgyvendintas investicijas arba atitinkamai koreguoja anksčiau suderintas, bet dar neįgyvendintas investicijas, jų atlikimo terminus, darbų sumas ir kt.