Įeiti
Publikuota: 2018-03-12. Atnaujinta:

Viešoji konsultacija dėl elektros energijos perdavimo sistemos operatorių pateiktų pasiūlymų dėl tarpzoninių rizikos apsidraudimo galimybių


Komisija, vadovaudamasi Europos Komisijos 2016 m. rugsėjo 26 d. reglamentu (ES) Nr. 2016/1719, kuriuo nustatomos prognozuojamo pralaidumo paskirstymo gairės,  atliko Lietuvos elektros energijos kainų svyravimų rizikos draudimo galimybių analizę ir 2017 m. gegužės 11 d. įpareigojo perdavimo sistemos operatorių AB „Litgrid" per 6 mėn. pateikti pasiūlymus, kuriais būtų galima užtikrinti galimybę didmeninės elektros energijos rinkos dalyviams įsigyti ilgalaikio tarpzoninio rizikos draudimo produktus, nesuteikiant ilgalaikių perdavimo teisių.

AB „Litgrid" kartu su Švedijos, Latvijos ir bendradarbiaudama su Lenkijos elektros energijos perdavimo sistemos operatoriais, parengė ir 2017 m. lapkričio 17 d. Lietuvos, Latvijos ir Švedijos reguliavimo institucijoms pateikė pasiūlymus dėl tarpzoninių rizikos apsidraudimo galimybių: Lietuvos ir Latvijos, Lietuvos ir Lenkijos bei Lietuvos ir Švedijos (SE4) tarpsisteminėse jungtyse.

Komisija skelbia perdavimo sistemos operatorių parengtų pasiūlymų viešąją konsultaciją ir kviečia suinteresuotus rinkos dalyvius iki 2018 m. kovo 28 d. teikti pastabas ir pasiūlymus.

Perdavimo sistemos operatorių parengtos būtinos priemonės dėl tarpzoninių rizikos draudimo galimybių užtikrinimo turi būti pateiktos kompetentingoms nacionalinėms reguliavimo institucijoms tvirtinti. Taip pat tos būtinos priemonės įgyvendinamos ne vėliau kaip per šešis mėnesius po to, kai jas patvirtina kompetentingos reguliavimo institucijos. Komisijos sprendimai dėl tarpzoninės rizikos valdymo priemonių ir pateiktų pasiūlymų derinami ir tvirtinami kartu su Latvijos ir Švedijos reguliavimo institucijomis.

Pastabas ir pasiūlymus pateiktiems pasiūlymams dėl tarpzoninių rizikos apsidraudimo galimybių galima teikti paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-03219, faksu (2135270), elektroniniu laišku [email protected].

Visos rinkos dalyvių pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".