Įeiti
Publikuota: 2018-03-12. Atnaujinta:

Ūkio subjektų ginčas: netesybų mokesčio skaičiavimas


Komisija, išnagrinėjusi ūkio subjekto ir UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ ginčą dėl prievolių įvykdymo ir netesybų (baudos) dydžio prieš laiką nutraukus sutartį, pasisakė, kad netesybų mokestis – konkreti sutarta suma – nelaikomas atlygiu už paslaugos suteikimą ir nuo šios pinigų sumos pridėtinės vertės mokestis (PVM) neturi būti skaičiuojamas.

Komisijai pateiktame prašyme ūkio subjektas nurodė, kad pirma laiko nutraukė gamtinių dujų įsigijimo sutartį su UAB „Lietuvos dujų tiekimas“. Sutartyje buvo numatyta, kad ūkio subjektas įsipareigoja gamtines dujas pirkti visą sutarties laikotarpį, todėl nutraukus sutartį pirma laiko, jis privalo operatoriui sumokėti už planuotus ilgalaikius gamtinių dujų perdavimo pajėgumus ir atitinkamai netesybas (baudą). Ūkio subjektas nesutiko su UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ apskaičiuota mokėtina suma už ilgalaikius pajėgumus ir netesybų mokesčių.

Komisija, išnagrinėjusi faktines ginčo aplinkybes, nustatė, kad UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ teisingai, nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų apskaičiavo mokėtiną 7 mėnesių sumą už planuotus ilgalaikius pajėgumus, tačiau įpareigojo bendrovę perskaičiuoti netesybų sumą, netaikant PVM mokesčio.