Įeiti
Publikuota: 2018-03-12. Atnaujinta:

Kada vartotojo reikalavimas perskaičiuoti suvartotos elektros energijos kiekį – pagrįstas?


Komisija, išnagrinėjusi vartotojo ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ ginčą dėl suvartoto elektros energijos kiekio perskaičiavimo, pasisakė, kad šiuo atveju elektros energijos apskaitos prietaisas veikė be sutrikimų ir nenustatyti elektros energijos tiekėjo veiklos pažeidimai, todėl reikalavimas perskaičiuoti elektros energijos suvartojimą už praėjusį laikotarpį nelaikomas pagrįstu.

Komisijai pateiktame prašyme vartotojas nurodė, kad AB „Energijos skirstymo operatorius“ 2011 m. pakeitė elektros energijos apskaitos prietaisą, dėl ko, vartotojo teigimu, labai išaugo elektros energijos suvartojimas. Vartotojo prašymu apskaitos prietaisas buvo pakeistas ir 2017 m. Kadangi po šio pakeitimo elektros energijos suvartojimas sumažėjo, vartotojas prašė perskaičiuoti laikotarpiu nuo 2011 m. iki 2017 m. suvartotą elektros energijos kiekį.

Tačiau Komisija, įvertinusi ginčo aplinkybes ir atsižvelgusi į Energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos išvadą, nustatė, kad vartotojo elektros energijos apskaitos prietaisas teisingai fiksavo elektros energijos rodmenis, todėl nėra pagrindo įpareigoti AB „Energijos skirstymo operatorius“ atlikti suvartoto elektros energijos kiekio perskaičiavimą.