Įeiti
Publikuota: 2018-03-08. Atnaujinta:

Mažinama administracinė našta gamtinių dujų įmonėms


Komisija, siekdama užtikrinti vienodą teisinį reglamentavimą ir mažinti administracinę naštą ūkio subjektams, pritarė gamtinių dujų sektoriaus įmonių veiklą reglamentuojančių teisės aktų pakeitimams.

Nuo 2018 m. kovo 9 d. keičiasi Gamtinių dujų įmonių teikiamų paslaugų patikimumo ir kokybės rodiklių, jų įvertinimo tvarkos aprašas, Suskystintų gamtinių dujų terminalo, jo infrastruktūros ir jungties įrengimo bei eksploatavimo sąnaudoms ar jų daliai kompensuoti skirtų lėšų administravimo tvarkos aprašas, Reikalavimai gamtinių dujų skirstymo ir laikymo sistemos operatoriaus rengiamai atitikties programai ir Prekybos elektros energija ir gamtinėmis dujomis priežiūros taisyklės.

Nuo šiol suskystintų gamtinių dujų terminalo (SGDT) lėšų administratorius SGDT lėšų administravimo ataskaitą, o gamtinių dujų tiekimo bei perdavimo ir skirstymo įmonės – paslaugų patikimumo ir kokybės rodiklių ataskaitas teiks kas pusmetį (dabar – kas ketvirtį), visos periodinės ataskaitos turės būti teikiamos Komisijos Duomenų surinkimo ir analizės informacinėje sistemoje (DSAIS).

Taip pat keičiasi vartotojų prašymų dėl gamtinių dujų įmonių teikiamų paslaugų patikimumo ir kokybės rodiklių nagrinėjimo terminai – buitinio vartotojo prašymas turės būti išnagrinėtas per 30 kalendorinių dienų (dabar – per 10), o gavęs prašymą dėl naujo vartotojo prijungimo skirstymo sistemos operatorius turės informuoti vartotoją apie savo sprendimą dėl jo sistemos prijungimo ir siūlomas prijungimo sąlygas per 30 kalendorinių dienų (dabar – per 45).