Įeiti
Publikuota: 2018.03.01. Atnaujinta:

Tauragės gyventojams šilumos kainos nustatytos su pažeidimais


Komisija konstatavo, kad Tauragės rajono savivaldybės taryba, priimdama sprendimą dėl UAB Tauragės šilumos tinklų perskaičiuotų šilumos kainos dedamųjų antriesiems bazinės kainos galiojimo metams, neteisingai įvertino kainos pokytį dėl infliacijos įtakos bei apskaičiavo mažesnę papildomai gautų pajamų sumą dėl kuro įsigijimo sąnaudų ir pajamų skirtumo.

Šie pažeidimai turi būti pašalinti ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų. Tauragės rajono savivaldybės tarybai per nustatytą terminą nepašalinus Komisijos nustatytų pažeidimų, šilumos kaina gali būti nustatyta vienašališkai.