Įeiti
Publikuota: 2018.03.01. Atnaujinta:

Tauragės gyventojams keisis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina


Komisija, įvertinusi UAB „Tauragės vandenys" 2016 m. faktines sąnaudas ir planuojamus įgyvendinti investicijų projektus, suskaičiavo 43,13 tūkst. Eur daugiau būtinųjų sąnaudų veiklai vykdyti, ir vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas bute, suderino 2,35 Eur/m3 (be PVM) geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą.

Šiuo metu vartotojams taikoma kaina už geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą – 2,14 Eur/m3 (be PVM).

UAB „Tauragės vandenys" geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir apskaitos veiklos bazinės kainos vartotojams, perkantiems paslaugas bute (Eur/m³ be PVM)

 Taurages-vanduo.jpg

Taip pat suderinta paviršinių nuotekų tvarkymo bazinė kaina – 0,10 Eur/m3 (be PVM)

Komisijos suderintos bazinės kainos įsigalios jas patvirtinus Tauragės rajono savivaldybės tarybai – tai turėtų būti padaryta per 30 kalendorinių dienų.

UAB „Tauragės vandenys" aptarnaujamoje licencijuojamoje teritorijoje vartotojų, perkančių geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute, mokama suma už paslaugas sudarys 1,62 proc. vidutinių šeimos pajamų ir neviršys leistinos 4 proc. ribos.

Šiuo metu centralizuotomis geriamojo vandens tiekimo paslaugomis naudojasi apie 70 proc. Tauragės rajono savivaldybės gyventojų, nuotekų tvarkymo paslauga – beveik 63 proc. gyventojų. savivaldybės gyventojų. Beveik 97 proc. tiekiamo geriamojo vandens atitinka visus Higienos normos reikalavimus (3 proc. tiekiamo vandens viršija drumstumo, geležies ir kt. rodiklius). 100 proc. nuotekų išvaloma iki nustatytų reikalavimų.

2015–2016 m. bendrovė įgyvendino investicijų už  2008,70 tūkst. Eur, iš jų 583,30 tūkst. Eur suma buvo finansuojama iš ES struktūrinių paramos fondų. Užbaigtas  Tauragės dumblo apdorojimo įrenginių statybos projektas – apdorojant dumblą įrenginiuose jo kiekis sumažėja apie 30–45 proc., išgautos biodujos panaudojamos elektros energijai, šilumai gaminti, dumblui džiovinti ir kt. Taip pat buvo rekonstruojama vandentiekio stotis Tauragėje – pakeisti ir modernizuoti vandens ruošimo (nugeležinimo) įrenginiai, siurblinė ir kt. 2017 m. atlikta dviejų švaraus vandens rezervuarų rekonstrukcija ir vandens bokšto remonto darbai – Tauragės vandenvietėje paruoštas vanduo tiekiamas Tauragės miestui bei Dacijonų, Butkelių, Papušynės, Taurų ir Norkaičių priemiestiniams kaimams (26059 gyventojams).

2017–2019 m. numatomų atlikti darbų bendra orientacinė vertė – 5147,80 tūkst. Eur, iš jų 2633,00 tūkst. Eur  planuojama finansuoti iš ES struktūrinių fondų. Bendrovė planuoja suprojektuoti ir pastatyti naujus nuotekų valymo įrenginius (Kunigiškių k.), rekonstruoti nuotekų valymo įrenginius Eičių  ir Pilsūdų kaimuose, nutiesti 0,58 km vandentiekio tinklų ir 10,7 km nuotekų surinkimo tinklų, rekonstruoti 7,504 km nuotekų tinklų ir nuotekų siurblinę Ližių kaime. Įgyvendinus projektą,12 vartotojų bus suteikta galimybė gauti geriamąjį vandenį naujai pastatytais centralizuotais geriamojo vandens tiekimo tinklais, 166 vartotojams bus sudaryta galimybė prisijungti prie naujai pastatytų centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų. Taip pat numatyta pastatyti nugeležinimo įrenginius Eidintų k., Žygaičių gyv. ir Sartininkų k. vandenvietėse, pagerinant tiekiamo geriamojo vandens kokybę, bei įrengti / rekonstruoti 3,7248 km paviršinių nuotekų tinklų ir pastatyti 6 paviršinių nuotekų valymo įrenginius Tauragės mieste.

2016 m. UAB „Tauragės vandenys" realizavo 930,3 tūkst. m³ vandens. Bendrovė, vykdydama geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo veiklą, 2016 m. patyrė 77,42 tūkst. Eur nuostolio.