Įeiti
Publikuota: 2018-03-01. Atnaujinta:

Komisija patvirtino Gamybos ir apkrovų duomenų teikimo metodiką


Komisija, atsižvelgdama į Europos Komisijos reglamento reikalavimus dėl prognozuojamo pralaidumo paskirstymo gairių, patvirtino Gamybos ir apkrovų duomenų teikimo metodiką.

Lietuvos perdavimo sistemos operatorius AB „Litgrid", prieš teikdamas tvirtinti šį dokumentą, buvo paskelbęs jį viešajam konsultavimuisi su rinkos dalyviais.

Ši metodika papildo ankstesniu Komisijos sprendimu pagal Europos Komisijos reglamento reikalavimus dėl elektros energijos pralaidumo paskirstymo ir perkrovos valdymo gairių patvirtintą Gamybos ir apkrovų duomenų teikimo metodiką, papildomai nustatant reikalavimus gamybos ir apkrovų duomenų teikimui, kurie yra reikalingi skaičiuojant ilgalaikius pralaidumus tarp atskirų sistemų (šalių).

Patvirtinta Gamybos ir apkrovų duomenų teikimo metodika įpareigoja atsakingus elektros energijos rinkos subjektus, kurių sąrašas bus paskelbtas perdavimų sistemų operatorių per 2 mėn. nuo metodikos patvirtinimo, teikti su generavimo šaltinių ir apkrovos įrenginių techninėmis charakteristikomis, eksploatacine parengtimi susijusius duomenis, informaciją apie generavimo šaltinių darbo grafiką, apkrovos paskirstymą perdavimo sistemos operatoriui.

Komisija aktyviai dalyvauja kuriant bendrą regioninę elektros energijos rinką, įskaitant ir įvairių bendrų teisės aktų kūrimą bei įgyvendinimą. Jau yra patvirtintos paskirtųjų elektros energijos rinkos operatorių parengtos rezervinių procedūros dėl kainų susiejimo skirtingose rinkose, prekybos einamosios paros ir kitos paros produktais suvienodinimo metodikos, taip pat Bendro tinklo modelis, Perkrovos pajamų paskirstymo metodika, Leidžiančių nukrypti nuostatų taikymo aprašas.