Įeiti
Publikuota: 2018-03-01. Atnaujinta:

Elektrėnų gyventojams keičiasi geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina


Komisija, įvertinusi UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis" 2016 m. sąnaudas ir planuojamus įgyvendinti investicijų projektus, suskaičiavo 164,10 tūkst. Eur mažiau būtinųjų sąnaudų veiklai vykdyti, nei planavo įmonė, ir vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas bute, suderino 1,83 Eur/m3 (be PVM) geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą.

Šiuo metu vartotojams taikoma kaina už geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą – 1,84 Eur/m³ (be PVM), ji galioja nuo  2013 m. spalio 1 d.  

UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis" geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir apskaitos veiklos bazinės kainos vartotojams, perkantiems paslaugas bute (Eur/m³ be PVM)

elektrenai-vanduo.jpg 

Taip pat nustatyta bazinė paviršinių nuotekų tvarkymo kaina – 0,16 Eur/m3 (be PVM). Bendrovė eksploatuoja dvi paviršinių nuotekų surinkimo sistemas – Elektrėnų ir Vievio, 2016 m. surinkta 36,6 tūkst. m3 paviršinių nuotekų.

Komisijos suderintos bazinės kainos įsigalios jas patvirtinus Elektrėnų savivaldybės tarybai – tai turėtų būti padaryta per 30 kalendorinių dienų.

UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis" aptarnaujamoje licencijuojamoje teritorijoje vartotojų, perkančių geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute, mokama suma už paslaugas sudarys 0,88 proc. vidutinių šeimos pajamų ir neviršys leistinos 4 proc. ribos.

Šiuo metu centralizuotomis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugomis naudojasi 51,4 proc. UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis" aptarnaujamos teritorijos vartotojų. Visas tiekiamas geriamasis vanduo atitinka Higienos normos reikalavimus, 100 proc. nuotekos išvaloma iki nustatytų rodiklių.

Bendrovė 2012–2016 m. vandentvarkos ūkio gerinimui ir turto atnaujinimui skyrė 3251,08 tūkst. Eur, didžiausią  finansavimo šaltinių dalį sudarė ES sanglaudos fondo lėšos – 1826,89 tūkst. Eur. Už šias lėšas buvo renovuojama geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūra Alesninkuose, Žebertonyse (nutiesta 5,34 km vandentiekio ir 4,55 km nuotekų tinklų), N. Kietaviškėse (nutiesta 1,83 km vandentiekio ir 3,6 km nuotekų tinklų) – sudaryta galimybė prie vandentiekio tinklų prijungti 143 gyvenamuosius namus, prie nuotekų tinklų – 244, taip pat  atlikta Kareivonių vandens gręžinio rekonstrukcija. 2013 m. baigta Alesninkuose esančios Elektrėnų-Vievio nuotekų valyklos rekonstrukcija (iki rekonstrukcijos nuotekų išvalymo rodikliai neatitiko reikalavimų).

2017–2019 m. bendrovė, pasinaudodama ES struktūrinių fondų parama, planuoja atlikti investicijų už 2857,2 tūkst. Eur. Už šias lėšas numatoma rekonstruoti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklus Elektrėnuose, pastatyti geriamojo vandens gerinimo įrenginius Vievyje,  Kareivonyse, Semeliškėse, Pastrėvyje, Pakalniškėse – nuotekų valymo įrenginius, rekonstruoti bei statyti naujus geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklus.

2016 m. UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis" realizavo 620 tūkst. m³ vandens. Bendrovė, vykdydama geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo veiklą, 2016 m. gavo 20,29 tūkst. Eur pelno, tačiau bendras bendrovės veiklos rezultatas – 132,71 tūkst. Eur nuostolių.