Įeiti
Publikuota: 2018.12.17. Atnaujinta:

Parengtos studijos dėl Baltijos ir Suomijos gamtinių dujų perdavimo įleidimo-išleidimo sistemos kūrimo rezultatai


Siekdamos nustatyti geriausią gamtinių dujų perdavimo paslaugų tarifų nustatymo metodiką, kuri būtų taikoma Baltijos ir Suomijos gamtinių dujų perdavimo įleidimo-išleidimo sistemoje, Suomijos, Estijos, Latvijos ir Lietuvos nacionalinės reguliavimo institucijos sudarė sutartį su konsultacine įmone „Baringa Partners" dėl tyrimo atlikimo.

Tyrimo metu buvo analizuojamos trys alternatyvios gamtinių dujų perdavimo paslaugų tarifų nustatymo metodikos – „pašto ženklo" (angl. postage-stamp), „pajėgumų ir atstumo įverčio" (angl. capacity-weighted distance) ir matricos (angl. matrix). Atsižvelgiant į reguliavimo institucijų pasirinktą gamtinių dujų perdavimo paslaugų tarifų nustatymo metodiką, buvo parengtas Baltijos ir Suomijos gamtinių dujų perdavimo įleidimo-išleidimo sistemos tarifų nustatymo modelis bei pasiūlytos metodologinės gairės.

Pažymėtina, kad reguliavimo institucijos, atsižvelgdamos į trijų alternatyvų ekonominės naudos skaičiavimus bei rinkos dalyvių apklausos dėl kainodaros elementų rezultatus, pasirinko didžiausią ekonominę naudą visoms Baltijos-Suomijos regiono šalims sukuriančią „pašto ženklo" metodologiją.

Pagrindiniai studijos rezultatai:

  • siūloma Baltijos-Suomijos regionui, skaičiuojant gamtinių dujų perdavimo tarifus, taikyti „pašto ženklo" metodologiją, kuri būtų atskirai taikoma kiekvienoje šalyje;
  • eliminuoti tarpvalstybinius taškus;
  • taikyti vienodus gamtinių dujų įleidimo taškų tarifus (išskyrus suskystintų gamtinių dujų terminalo įleidimo tašką, kuriame gali būti taikoma nuolaida);
  • kiekvienos šalies perdavimo sistemos operatoriaus pajamų surinkimą užtikrinti per vidinio išleidimo taško tarifą, tokiu būdu mažinant tarpsisteminių mokėjimų dydį tarp regiono šalių.

„Baringa Partners" studiją galite rasti čia.  

Komisija, įvertinusi studijos rezultatus, nuo 2019 m. gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainoms nustatyti pradėjo taikyti studijoje siūlomos „pašto ženklo" metodologijos principus. Perdavimo sistemos operatoriui AB „Amber Grid" 2019 m. Komisijos patvirtintas perdavimų paslaugų kainas galite rasti čia.