Įeiti
Publikuota: 2018-12-31. Atnaujinta:

Keičiasi Šilumos kainų nustatymo metodika


Komisija, atsižvelgdama į Šilumos ūkio įstatymo pakeitimą – kai kuro, naudojamo šilumos ir (ar) karšto vandens gamybai, įsigijimas buvo vykdomas ne per gamtinių dujų biržą, pagrįstomis sąnaudomis pripažįstama ir į šilumos ir (ar) karšto vandens kainos kintamąją dedamąją gali būti įtraukiamos įmonės gamtinių dujų įsigijimo sąnaudos, neviršijančios vidutinės gamtinių dujų biržos kainos, pakeitė Šilumos kainų nustatymo metodiką (2009 m. liepos 8 d. redakcija)ir (2018 vasario 28 d. redakcija).

Esminiai pakeitimai:
• tais atvejais, kai kuro, naudojamo šilumos ir (ar) karšto vandens gamybai įsigijimas buvo vykdomas ne per gamtinių dujų biržą, pagrįstomis sąnaudomis pripažįstama ir į šilumos ir (ar) karšto vandens kainos kintamąją dedamąją gali būti įtraukiamos gamtinių dujų įsigijimo sąnaudos, neviršijančios 105 proc. vidutinės gamtinių dujų biržos kainos;
• numatyta, kad ūkio subjektams dujas įsigyjant gamtinių dujų biržoje, gamtinių dujų įsigijimo kaina nėra ribojama;
• gamtinių dujų biržos operatoriaus teikiamų paslaugų sąnaudos įvertinamos apskaičiuojant šilumos kainos kintamąją dedamąją, t. y. laikomos pagrįstomis sąnaudomis;
• nustatant praėjusiais kalendoriniais metais ūkio subjekto faktiškai patirtas sąnaudas kurui, įvertinama, ar biržoje buvo įsigytas teisės aktuose numatytas gamtinių dujų kiekis;
• tais atvejais, kai gamtinių dujų biržoje dėl objektyvių priežasčių nebuvo galima įsigyti reikalingo gamtinių dujų kiekio ar jo dalies, nėra taikomas sąnaudų įtraukimo į šilumos kainą ribojimas pagal vidutinę gamtinių dujų biržos kainą.

 

Pakeitimai įsigalios 2019 m. sausio 1 d.

 

Išsamiai susipažinti su Komisijos 2018 m. gruodžio 31 d. posėdžio medžiaga galite čia.