Įeiti
Publikuota: 2018-12-21. Atnaujinta:

Patvirtintas Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo ir susijusių reikalavimų aprašas


Komisija, siekdama suvienodinti apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo principus visuose reguliuojamuose sektoriuose, patvirtino Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo ir susijusių reikalavimų aprašą.

Esminės nuostatos:
- suvienodintas sąnaudų grupavimas ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo laikotarpiai su kitais Komisijos reguliuojamais sektoriais;
- reglamentuoti reguliuojamų įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo procesai, t. y. išdėstyti turto balansinių verčių ir nusidėvėjimo sąnaudų skaičiavimo principai ir kt.;
- apibrėžtos ilgalaikio turto nuomos pajamų paskirstymo ir turtinių įnašų apskaitos nuostatos.

Šiuo metu reguliavimo apskaitos atskyrimą ir sąnaudų paskirstymą reglamentuoja Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodika. Patvirtintas Aprašas įsigalios 2019 m. sausio 1 d., jo nuostatos bus taikomas rengiant ir teikiant 2019 metų ir vėlesnių ataskaitinių laikotarpių duomenis.

 

Išsamiai susipažinti su Komisijos 2018 m. gruodžio 21 d. posėdžio medžiaga galite čia.