Įeiti
Publikuota: 2018-12-21. Atnaujinta:

Patvirtintas Gamtinių dujų įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašas


Komisija, siekdama suvienodinti apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo principus visuose reguliuojamuose sektoriuose, patvirtino Gamtinių dujų įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašą.

Esminiai pasikeitimai:
• pakoreguoti ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvai;
• pakoreguotos sąvokos, suvienodintos kai kurios Aprašo nuostatos, įvertinant reguliuojamų sektorių ypatumus;
• įtvirtintas naujas reikalavimas dėl reguliuojamo ilgalaikio turto nurašymo sąnaudų ir nebenaudojamo ilgalaikio turto vieneto ar jo dalies likutinės vertės įtraukimo į reguliuojamos paslaugos (produkto) turto bazę;
• draudžiama priskirti reguliuojamų kainų paslaugoms (produktams) ir atitinkamiems verslo vienetams ilgalaikio turto nurašymo sąnaudas, kurios yra mažesnės nei 1 tūkst. Eur, ir bendrai sudarančias daugiau kaip 0,03 proc. gamtinių dujų įmonės ilgalaikio reguliuojamo turto vertės perdavimo sistemos operatoriaus ir skirstymo sistemos operatoriaus atvejais;
• numatyta prievolė ilgalaikio turto, įsigyto už Europos Sąjungos fondų, dotacijų ir subsidijų, perkrovų pajamas ir joms prilygintas lėšas, nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudas skaičiuoti pagal konkrečiam turto vienetui taikomus nusidėvėjimo normatyvus;
• nepaskirstomų sąnaudų sąrašas papildytas prabangos prekių įsigijimo sąnaudomis, papildomo draudimo sąnaudomis, numatyta išimtis draudimo nuo nelaimingų atsitikimų darbe sąnaudoms, asmenims dirbantiems pavojingus darbus ir (ar) su potencialiai pavojingais įrenginiais;
• numatyta, jog gamtinių dujų įmonė, teikianti ilgalaikio turto vienetų ir (arba) jų grupių nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus, kartu pateikia ir įmonėje taikomus ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimo ir remonto darbų kapitalizavimo kriterijus;
• atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo pakeitimą, nuo 2019 m. gegužės mėn. bus atliekama įmonių patikra (anksčiau – auditas).

Aprašas įsigalios 2019 m. sausio 1 d. ir bus taikomas ūkio subjektams teikiant  2019 metų ir vėlesnių ataskaitinių laikotarpių duomenis.

 

Išsamiai susipažinti su Komisijos 2018 m. gruodžio 21 d. posėdžio medžiaga galite čia.