Įeiti
Publikuota: 2018-12-21. Atnaujinta:

Patvirtinta Vidutinės svertinės gamtinių dujų importo kainos nustatymo metodika


Komisija, atsižvelgdama į Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo pakeitimą, parengė ir patvirtino Vidutinės svertinės gamtinių dujų importo kainos nustatymo metodiką.

Esminės nuostatos Metodikoje:
• įtvirtinta importo kainos skaičiavimo tvarka, nurodant, kokie aspektai yra vertinami nustatant importo kainą;
• nurodyti informacijos šaltiniai, kuriais remdamasi Komisija skaičiuos importo kainą;
• įtvirtinti terminai, kada yra skelbiama ir (ar) perskaičiuojama importo kaina.

Primename, kad pagal Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo pakeitimą, nuo 2019 m. sausio 1 d. paskirtojo tiekėjo SGD terminalo būtinojo kiekio tiekimo pagrįstomis sąnaudomis pripažįstamas skirtumas tarp paskirtojo tiekėjo už SGD terminalo būtinojo kiekio įsigijimą mokėtinos kainos už per ataskaitinį mėnesį išdujintą ir (ar) perkrautą SGD kiekį ir Komisijos nustatytos vidutinės faktinės ataskaitinio mėnesio svertinės gamtinių dujų importo į Lietuvos Respubliką kainos.

 

Išsamiai susipažinti su Komisijos 2018 m. gruodžio 21 d. posėdžio medžiaga galite čia.