Įeiti
Publikuota: 2018-12-21. Atnaujinta:

Keičiasi Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklės


Komisija, siekdama mažinti administracinę naštą gamtinių dujų įmonėms, taip pat gauti išsamią bei objektyvią informaciją apie reguliuojamų įmonių vykdomą veiklą, patvirtino Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių pakeitimus.

Pagrindiniai pakeitimai:
• atsisakyta reikalavimo gamtinių dujų įmonėms teikti dalį ataskaitų, taip pat pakeistas ataskaitų teikimo periodiškumas;
• pakoreguotos mėnesinės gamtinių dujų tiekimo veiklos ataskaitos ir metinės gamtinių dujų tiekimo veiklos ataskaitos formos, sudarant galimybes gamtinių dujų tiekimo įmonėms patogia forma teikti Komisijai visą reikalingą informaciją apie gamtinių dujų pirkimus ir pardavimus;
• numatyti atvejai, kada ūkio subjektai privalo teikti informaciją apie kitose valstybėse vykdomą gamtinių dujų tiekimo veiklą;
• patikslinti reikalavimai dėl gamtinių dujų sutarčių pateikimo, t. y. nurodyti atvejai, kada ūkio subjektai turi pateikti Komisijai sudarytų gamtinių dujų sutarčių kopijas;
• nelieka įpareigojimo gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriui teikti mėnesines balansavimo ataskaitas – pagal Europos Komisijos reglamentą, šią informaciją operatorius skelbia viešai.

 

Išsamiai susipažinti su Komisijos 2018 m. gruodžio 21 d. posėdžio medžiaga galite čia.