Įeiti
Publikuota: 2018-12-21. Atnaujinta:

Keičiasi SGD terminalo lėšų administravimo aprašas


Komisija, atsižvelgdama į Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo pakeitimą, kuriuo keičiamas paskirtojo tiekimo reguliavimas, pakeitė Suskystintų gamtinių dujų terminalo, jo infrastruktūros ir jungties įrengimo bei pastoviosioms eksploatavimo sąnaudoms kompensuoti skirtų lėšų administravimo tvarkos aprašą.

Esminiai pakeitimai:

• siekiant vienodo teisinio reglamentavimo, tikslinės gamtinių dujų kainos apibrėžimas pakeistas į Komisijos nustatytą vidutinę faktinę ataskaitinio mėnesio svertinę gamtinių dujų importo į Lietuvos Respubliką kainą;

• patikslinta paskirtojo tiekėjo pagrįstų sąnaudų apimtis, kuri bus vertinama nustatant gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomą dedamąją.

 

Išsamiai susipažinti su Komisijos 2018 m. gruodžio 21 d. posėdžio medžiaga galite čia.