Įeiti
Publikuota: 2018.12.20. Atnaujinta:

Nustatytos VšĮ Velžio komunalinio ūkio geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos


Komisija, įvertinusi VšĮ Velžio komunalinio ūkio 2017 m. faktines sąnaudas ir numatomus įgyvendinti investicijų projektus, suskaičiavo apie 7,5 tūkst. Eur mažiau būtinųjų sąnaudų nei planavo įstaiga, ir vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas bute, suderino 1,75 Eur/m3 (be PVM) bazinę geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainą bei 0,83 Eur/mėn. (be PVM) apskaitos kainą.

Bazinės kainos nustatomos 3 metų laikotarpiui ir kasmet perskaičiuojamos. Šiuo metu VšĮ Velžio komunalinio ūkio vartotojams taikomos kainos už geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą galioja nuo 2014 m. rugpjūčio mėn.

VšĮ Velžio komunalinio ūkio geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir apskaitos veiklos bazinės kainos vartotojams, perkantiems paslaugas bute (Eur/m³ be PVM)

 Velzis_2018_12_20.jpg

Komisijos suderintos naujos kainos įsigalios jas patvirtinus Panevėžio rajono savivaldybės tarybai – tai turėtų būti padaryta per 30 kalendorinių dienų. Gyventojams paslaugų kaina iš esmės keičiasi dėl realizuotų mažesnių geriamojo vandens kiekių ir išaugusio lėšų poreikio infrastruktūros priežiūrai.

Įsigaliojus naujoms kainoms, VšĮ Velžio komunalinio ūkio aptarnaujamoje licencijuojamoje teritorijoje vartotojų, perkančių paslaugas bute, mokama suma sudarys 1,37 proc.  proc. vidutinių šeimos pajamų, t. y. neviršys leistinos 4 proc. ribos.

2013–2017 m. VšĮ Velžio komunalinis ūkis vykdė vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimą ir plėtrą Panevėžio r. (Krekenavoje, Švenčiuliškiuose): paklota 6,2 km vandentiekio tinklų (sudaryta galimybė prisijungti 169 būstams) ir 9,4 km nuotekų tinklų (sudaryta galimybė prisijungti 259 būstams). Investicijos į šį projektą siekia 304,61 tūkst. Eur, iš jų ES fondo dalis – 255,21 tūkst. Eur.

Taip pat baigti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimo bei plėtros darbai Upytėje (Panevėžio r.): paklota 3,4 km vandentiekio tinklų (sudaryta galimybė prisijungti 93 būstams) ir 4,1 km nuotekų tinklų (sudaryta galimybė prisijungti 98 būstams) bei pastatytos geriamojo vandens nugeležinimo stotys Ėriškių, Upytės ir Žibartonių kaimuose. Į šį projektą investuota 111,32 tūkst. Eur, iš jų ES fondo dalis – 94,62 tūkst. Eur.

2018–2020 m. įstaiga numačiusi į vandentvarkos ūkio gerinimą ir plėtrą investuoti daugiau nei 2,4 mln. Eur (planuojama ES fondo parama – apie 1,4 mln. Eur). Iš viso numatyta nutiesti 2,16 km vandentiekio ir 19,04 km nuotekų tinklų (Ėriškių ir Gegužinės kaimuose), taip pat bus pastatyti vandens gerinimo įrenginiai Gegužinės kaime, nuotekų valymo įrenginiai Paįstrio ir Ėriškių kaimuose bei 10 nuotekų siurblinių. Planuojama, kad tai sudarys galimybes papildomai naudotis centralizuota geriamojo vandens tiekimo paslauga 62 būstams, centralizuota nuotekų tvarkymo paslauga – 334 būstams, o visas centralizuotai tiekiamas geriamasis vanduo atitiks Higienos normos reikalavimus.

Šiuo metu centralizuota geriamojo vandens tiekimo paslauga naudojasi 72,3 proc., nuotekų tvarkymo paslauga – 44,3 proc. Panevėžio rajono savivaldybės gyventojų. Įstaigos pateiktais duomenimis, 88,7 proc. tiekiamo geriamojo vandens atitinka visus Higienos normos reikalavimus (11,3 proc. teikiamo geriamojo vandens viršija geležies, drumstumo rodiklius – pastačius vandens gerinimo įrenginius Gegužinės kaime ši problema sumažės). 100 proc. nuotekų išvaloma iki nustatytų parametrų.

VšĮ Velžio komunalinis ūkis 2017 m. realizavo 287 tūkst. m³ vandens. Įstaiga, vykdydama geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklą, 2017 m. patyrė 92 tūkst. Eur nuostolio.

 

Išsamiai susipažinti su Komisijos 2018 m. gruodžio 20 d. posėdžio medžiaga galite čia.