Įeiti
Publikuota: 2018.12.20. Atnaujinta:

Komisija vienašališkai nustatė šilumos kainą Kretingos vartotojams


Kretingos rajono savivaldybės tarybai per 30 kalendorinių dienų nepatvirtinus UAB Kretingos šilumos tinklų šilumos kainos dedamųjų (Komisija 2018 m. spalio 26 d. patvirtino bendrovei naują bazinę šilumos kainą), Komisija kainas nustatė vienašališkai. Sprendimas įsigalios 2019 m. sausio 1 d.

Šilumos ūkio įstatyme yra įtvirtinta pareiga savivaldybės tarybai per 30 kalendorinių dienų po Komisijos sprendimo patvirtinti šilumos kainos dedamąsias pirmiesiems bazinės kainos galiojimo metamas. To nepadarius, Komisija įgyja teisę šilumos kainas vartotojams nustatyti vienašališku sprendimu.

Komisijos nustatytos laikinos šilumos kainos dedamosios galioja ne ilgiau nei 12 mėnesių.

UAB Kretingos šilumos tinklai šįmet yra vienuolikta šilumos tiekimo įmonė, kuriai Komisija vienašališkai nustatė šilumos kainos dedamąsias. Pernai buvo priimta 11 vienašališkų sprendimų.


Išsamiai susipažinti su Komisijos 2018 m. gruodžio 20 d. posėdžio medžiaga galite čia.