Įeiti
Publikuota: 2018-12-18. Atnaujinta:

Viešoji konsultacija dėl Vidutinės svertinės gamtinių dujų importo kainos nustatymo metodikos


Komisija, atsižvelgdama į Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo pakeitimą, teikia viešajai konsultacijai parengtą Vidutinės svertinės gamtinių dujų importo kainos nustatymo metodikos projektą.

Pagal Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo pakeitimą, paskirtojo tiekėjo SGD terminalo būtinojo kiekio tiekimo pagrįstomis sąnaudomis pripažįstamas skirtumas tarp paskirtojo tiekėjo už SGD terminalo būtinojo kiekio įsigijimą mokėtinos kainos už per ataskaitinį mėnesį išdujintą ir (ar) perkrautą SGD kiekį ir Komisijos nustatytos vidutinės faktinės ataskaitinio mėnesio svertinės gamtinių dujų importo į Lietuvos Respubliką kainos. Importo kainą pagal patvirtintą Metodiką apskaičiuos Komisija.

Esminės nuostatos Metodikoje:
• įtvirtinta importo kainos skaičiavimo tvarka, nurodant, kokie aspektai yra vertinami ir kokie nevertinami nustatant importo kainą;
• nurodyti informacijos šaltiniai, kuriais remdamasi Komisija skaičiuos importo kainą;
• įtvirtinti terminai, kada yra skelbiama ir (ar) perskaičiuojama importo kaina.

Vidutinės svertinės gamtinių dujų importo kainos nustatymo metodika turi būti patvirtinta ne vėliau kaip iki 2018 m. gruodžio 31 d.

PROJEKTAS paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje ir Komisijos interneto svetainėje www.regula.lt. Prašome pastabas ir pasiūlymus projektui teikti iki 2018 m. gruodžio 19 d. paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, faksu (213 5270), elektroniniu laišku [email protected].

Visos rinkos dalyvių pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos“.