Įeiti
Publikuota: 2018-12-18. Atnaujinta:

Viešoji konsultacija dėl Valstybės reguliuojamos gamtinių dujų perdavimo veiklos pajamų ir kainų nustatymo metodikos pakeitimo


Komisija, atsižvelgdama į Gamtinių dujų įstatymo pakeitimus, susijusius su gamtinių dujų perdavimo sistemos kainodara, teikia viešajai konsultacijai Valstybės reguliuojamos gamtinių dujų perdavimo veiklos pajamų ir kainų nustatymo metodikos pakeitimo projektą.

Esminiai pakeitimai:
• atsisakoma kainų viršutinių ribų nustatymo / koregavimo – kiekvienais reguliavimo periodo metais bus nustatomos / koreguojamos pajamų viršutinės ribos;
• įtvirtinta gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorių intersisteminio kompensavimo galimybė, t. y. Lietuvos Respublikos Vyriausybei priėmus sprendimą dėl regioninės gamtinių dujų rinkos kūrimo, numatytas kompensavimo mechanizmas tarp regiono perdavimo sistemos operatorių, kuris numatys mokėjimus už kiekvienos šalies infrastruktūros panaudojimą;
• patikslinti gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus technologinių sąnaudų vertinimo kriterijai.

PROJEKTAS paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje ir Komisijos interneto svetainėje www.regula.lt. Prašome pastabas ir pasiūlymus projektui teikti iki 2018 m. gruodžio 19 d. paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, faksu (213 5270), elektroniniu laišku [email protected].

Visos rinkos dalyvių pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".