Įeiti
Publikuota: 2018-12-18. Atnaujinta:

Viešoji konsultacija dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos pakeitimo


Komisija, atsižvelgdama į Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo pakeitimą – reguliuojami energijos gamintojai, kurie per metus reguliuojamai veiklai suvartoja 50 GWh gamtinių dujų ar daugiau, privalo gamtinių dujų biržoje per kalendorinius metus įsigyti ne mažiau kaip 50 proc. reikalingo gamtinių dujų kiekio, teikia viešajai konsultacijai Šilumos kainų nustatymo metodikos pakeitimo projektą.

Esminiai pakeitimai:
• tais atvejais, kai kuro, naudojamo šilumos ir (ar) karšto vandens gamybai įsigijimas buvo vykdomas ne per gamtinių dujų biržą, pagrįstomis sąnaudomis pripažįstama ir į šilumos ir (ar) karšto vandens kainos kintamąją dedamąją gali būti įtraukiamos gamtinių dujų įsigijimo sąnaudos, neviršijančios 105 proc. vidutinės gamtinių dujų biržos kainos;
• numatyta, kad ūkio subjektams dujas įsigyjant gamtinių dujų biržoje, gamtinių dujų įsigijimo kaina nėra ribojama;
• gamtinių dujų biržos operatoriaus teikiamų paslaugų sąnaudos įvertinamos apskaičiuojant šilumos kainos kintamąją dedamąją, t. y. laikomos pagrįstomis sąnaudomis;
• nustatant praėjusiais kalendoriniais metais ūkio subjekto faktiškai patirtas sąnaudas kurui, įvertinama, ar biržoje buvo įsigytas teisės aktuose numatytas gamtinių dujų kiekis;
• tais atvejais, kai gamtinių dujų biržoje dėl objektyvių priežasčių nebuvo galima įsigyti reikalingo gamtinių dujų kiekio ar jo dalies, nėra taikomas sąnaudų įtraukimo į šilumos kainą ribojimas pagal vidutinę gamtinių dujų biržos kainą.

Šilumos kainų nustatymo metodikos pakeitimai turi būti patvirtinti ne vėliau kaip iki 2018 m. gruodžio 31 d.

PROJEKTAS 1 ir PROJEKTAS 2 paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje ir Komisijos interneto svetainėje www.regula.lt. Prašome pastabas ir pasiūlymus projektui teikti iki 2018 m. gruodžio 20 d. paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, faksu (213 5270), elektroniniu laišku [email protected].

Visos rinkos dalyvių pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".